Historikerns historier

Kvinnor som stöttar varandra

Pär Ström refererar genusforskning som med psykologiska metoder visar att kvinnor som grupp tenderar till att se kvinnor mer positivt än män och att män som grupp inte har någon preferens. Ström kopplar sedan samma detta med bildandet av kvinnliga nätverk och menar att resultatet blir ”per definition, att män ska motarbetas”. Förutom att det är att göra en höna av en fjäder är Ströms slutsatser inte överensstämmande med forskningsresultaten han nyss hänvisade till. Där säger nämligen professor Goodwin att

”But, if someone does like women at the automatic level, will they then treat men poorly? We don’t know[.]”

Vad forskningen visar är alltså inte att det finns belägg för att kvinnor i grupp skulle behandla män sämre. Forskningen visar bara att vi i vuxen ålder föredrar det könet som vi har haft bäst upplevelser tillsammans med tidigare. En av de saker forskarna lyfter fram som möjliga faktorer är att de flesta i testgrupperna har haft modern som huvudsakliga vårdare (primary caregiver) och därför föredrar kvinnor (även om det inte kunde bevisas då för få hade haft fadern som huvudsaklig vårdare). Vidare lyfte forskarna fram att män fått lära sig att inte visa varmare känslor mot andra män ”for fear of the stigma associated with being homosexual”. Att män inte deltar i omvårdnaden av barnen och att vi gör unga män rädda för vad andra ska tycka om deras sexualitet är således betydligt bättre grundade i den här forskningen än att kvinnor i grupp skulle försöka motarbeta män. Dessutom visar forskningen att män associeras med skapandet av rädsla (intimidation) – ett oerhört stort problem.

Ström menar också att han absolut inte har något emot kvinnor på topposter i arbetslivet men tycker att det

”är intressant att notera att forskningen vid bland annat Purdue University motsäger det vanliga feministiska påståendet att “män kvoterar in män”. Istället antyder ju forskningen att kvinnor snarare kan förväntas kvotera in kvinnor, medan män inte könskvoterar alls.”

Inte riktigt. Professor Goodwin säger att ”[a]pplying our findings to the workplace is complicated”, påpekar att det ännu inte har gjorts och menar att det möjligen skulle kunna förekomma favorisering av personer i ”the in-group”, vilket alltså skulle betyda att män föredrar män och kvinnor föredrar kvinnor. Eftersom (vilket Goodwin också påpekar) det finns flest män på maktpositioner vore det möjligen relevant att titta närmare på mäns preferenser. Även om män som grupp inte favoriserar endera könet finns det inom gruppen män stora variationer. En del män föredrar kvinnor och en del föredrar män, vilket absolut inte är samma sak som att män inte skulle favorisera. Däremot är kvotering som system sällan byggt på känslor eller uppfattade kvaliteter – faktorer som de här undersökningarna har uppmätt – utan på statistik, varför den här forskningens relevans för kvotering är nästintill obefintlig. Forskningen visar heller inte att kvinnor inte skulle föredra män på vissa positioner i arbetslivet. Faktum är att raka motsatsen till Pärs slutsatser är minst lika möjlig. I undersökningen kontrollerades nämligen de automatiska reaktionerna på vissa attribut i relation till män eller kvinnor och ifall attribut som värderas högt på toppositioner (exempelvis drivenhet och självständighet vilka inte mättes nu…) i högre grad kopplas till män (vilket tidigare self report studies visat) skulle både män och kvinnor på grund av tilltänkta attribut föredra män på toppositioner.

Jag är glad att genusforskningens resultat används och diskuteras, men om man vet att den text man skriver kommer att få stort genomslag – som Pärs texter brukar få – bör man vara noggrannare när man refererar resultat. Vad den här forskningen skulle kunna ge är exempelvis grunden för fler manliga nätverk där synen på mannen som våldsverkare, frånvarande far och hyper-hetero skulle kunna omvärderas. Vad forskningen däremot inte ger grund för är synen på kvinnliga nätverk som negativa för män.

4 kommentarer på “Kvinnor som stöttar varandra

 1. Fast nu när pär skrev att ”er definition, att män ska motarbetas” så var det en bildad gissning på vad som händer och inte något taget ur den här larviga undersökningen. Om kvinnor behandlar kvinnor bättre så är det per automatik att man behandlar män sämre, även om det rör sig om jobb, skola, umgänge, ideelt arbete så som jourer, skänka pengar till behövande, och framförallt lärare som vi har sett andra undersökningar som visar att kvinnliga lärar hjälper och gillar tjejer mer. Så det är en självklarhet att detta ”händer” i våra arbeten också, inget medvetet val att förstöra för män utan det är en bieffekt.

  Skulle denna forskning gjorts inom något annat område, skulle det inte gått igenom på långa vägar. Det gamla vanliga skitsnacket ” Vidare lyfte forskarna fram att män fått lära sig att inte visa varmare känslor mot andra män “for fear of the stigma associated with being homosexual”. ” Det där är ren skitsnack, och jag kan lova dig hur mycket som helst att det inte finns några belägg för det där i hennes forskning utan det där är ännu en höna som gissar sig fram. Dels undrar jag hur många homos det var med i forskningen för att dom kan dra den slutsatsen, då dom inte kunde dra någon slutsat om det andra då det var för några som blivit uppfostrade av män.

  ” vilket alltså skulle betyda att män föredrar män och kvinnor föredrar kvinnor.”
  Nej så står det inte alls. Det står att män inte favoriteserar män utan snarare kvinnor. Så pär här rätt även där.

  En fråga till Game Girl, har du läst texten? Jag undrar då nästan allt Charlotte skrev var fel och vridet, hur kan man då skriva ”Bra skrivet”? Är det ännu ett case av nu jävlar ska pär få!11!?

  1. För det första handlar inte undersökningarna om hur män eller kvinnor behandlar varandra, utan om deras automatiska reaktion på attribut i relation till kön. Det är inte min vinkling. Det är fakta.

   Pär kopplar sedan undersökningen till ”fenomenet att ”kvinnor hjälper kvinnor'”, ett fenomen han ser bekräftat av forskningen trots att det inte finns grund för det. Dessutom står det uttryckligen i artikeln att det INTE innebär att kvinnor behandlar män sämre. Alltså INTE. Det är inte heller min vinkling utan fakta (från artikeln).

   ”Nej så står det inte alls. Det står att män inte favoriteserar män utan snarare kvinnor. Så pär här rätt även där.”

   Så här står det: ”Their results show that women prefer women, and men, on average, don’t have a preference toward either gender. Although men, on average, did not show in-group favoritism, individual men’s responses varied widely, with some men showing a preference for women and others showing a preference for men.”

   Kvinnor föredrar alltså kvinnor och män som grupp föredrar ingetdera. Att män som grupp inte föredrar endera könet beror alltså på att delar av männen klart föredrog kvinnor och delar av männen klart föredrog män. Tar man ett medel hamnar man i mitten – utan preferens.

   Om du sedan bestämt dig för att undersökningen är larvig – en åsikt du förstås har rätt till – är det ändå rätt långt till att kalla det skitsnack. Har du läst forskningsgruppens rapporter? Vad är det du ställer dig emot? Metoder? Resultat? Att kvinnor forskar? Jag har inte läst hennes rapporter och är inte bevandrad nog i psykologi för att uttala mig om deras korrekthet, men Pärs tolkningar ur artikeln är alltför långtgående.

Vad tycker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s