Historikerns historier · Nyhetsplock

Kvinnors sexuella makt och matriarkatet

Först och främst tycker jag att alla ska läsa Hannahs utmärkta recension av Pär Ströms bok Mansförbjudet. Men det var egentligen inte det som jag tänkte skriva om här. Istället skulle jag vilja kommentera kommentarerna till recensionen. Många av kommentarerna på Hannahs recension är just så nyanserade och välgenomtänkta att de tillför något, men en alltför stor mängd faller ner i de där gamla mönstren som återkommer även i kommentarer på den här bloggen emellanåt. Ni vet, det där när det är så synd om alla män eftersom kvinnor roffar åt sig (sic!) och att alla feminister är elaka manshatare som kollektivt måste stå för vad enskilda individer som kallar sig feminister säger. Och sedan, förstås, det oerhört tröttsamma i att det på något vis skulle ha funnits ett matriarkat som parallell till ett historiskt patriarkat.

Jo. Ni skrattar nu. Tanken är rätt bisarr. Trots det finns det ett alldeles oförklarligt stort antal som på riktigt endast godkänner idén om patriarkatet om man samtidigt accepterar att patriarkatet endast existerade i männens sfärer men att det minsann rådde ett matriarkat i kvinnans sfärer. Så låt oss tala genushistoria en stund.

Idén om att det skulle ha funnits ett historiskt matriarkat i Sverige (och här vill jag göra absolut klart att det inte finns en historiker som skulle acceptera detta – det är helt och hållet en populistisk uppfinning) är nära relaterad till vad Pär Ström och Pelle Billing skulle kalla sexuell makt. Män vill ha sex. Kvinnor kan erbjuda sex. Alltså har kvinnor ett övertag – sexuell makt. Nu är ju inte sexuell makt (sexual power) ett nytt begrepp uppfunnet av manliga jämställdhetsförespråkare utan ett koncept som genushistoriker har diskuterat sedan 1980-talet. Kathryn Gravdal hade sexual power som ett centralt begrepp när hon skrev om kärlek vid hovet i det medeltida Frankrike år 1991. John Carmi Parsons använder begreppet (men inte som ett bärande begrepp) i sin bok om medeltida drottningar från år 1997. Listan skulle kunna göras väldigt lång. Vad jag vill säga är att kvinnors sexuella makt inte är något främmande för genushistoriker, utan tvärtom något som ofta diskuteras och studeras.

Men det finns ingen koppling mellan kvinnlig sexuell makt och ett matriarkat i en historisk kontext och det finns en väldigt simpel förklaring till det. En make kunde inte våldta sin hustru. Hon hade ingen rätt att säga nej till honom. Våldtäkt inom äktenskapet blev ett brott först 1965 i Sverige och så sent som 1994 i Finland. Den sexuella makt man möjligen skulle kunna tillskriva unga attraktiva kvinnor, eller kanske en förhandlande hustru, var alltså begränsad på så vis att makens ord (och handlingar) ändå avgjorde.

Det samma kan sägas om alla aspekter av det tilltänkta historiska matriarkatet. De som menar att kvinnor hade makt över hushållet och barnen och att den sfären således var ett matriarkat bortser från att gifta kvinnor inte kunde bli myndiga förrän år 1921. Kvinnors makt i hushållet var således helt avhängig makens godkännande. Han hade rätt att upphäva köp hon gjort om de övergick en viss summa, han hade rätt att prygla henne så mycket som det krävdes för att hålla henne inom anständighetens ramar (och det var i vissa fall rätt mycket att döma av rättsprotokollen) och han hade det juridiska ansvaret för att hushållet sköttes som det skulle. Jag vet inte hur jag ska säga det här för att det ska bli tydligt nog, men det fanns inga sfärer där mannens ord inte vägde tyngre än kvinnans, ingenstans där han inte hade rätten att bestämma om han ville det.

Så även om kvinnor i praktiken kunde ha viss makt inom hushållet och om kvinnor hade vad som kan kallas sexuell makt (som förstås också var beroende av ålder och social klass) har det aldrig funnits ett matriarkat i Sverige.

29 kommentarer på “Kvinnors sexuella makt och matriarkatet

 1. Bra att du är tydlig. Skönt med någon som vet något om historia och forskning och så.

  Är jag förvirrade eller är det ett inte för mycket i meningen ”En make kunde inte våldta sin hustru.” i fjärde stycket?

 2. ”Hon hade ingen rätt att säga nej till honom. Våldtäkt inom äktenskapet blev ett brott först 1965 i Sverige och så sent som 1994 i Finland. Den sexuella makt man möjligen skulle kunna tillskriva unga attraktiva kvinnor, eller kanske en förhandlande hustru, var alltså begränsad på så vis att makens ord (och handlingar) ändå avgjorde.”

  Det var väl inte olagligt för en kvinna att våldta sin man heller för den delen? Kvinnor och män var lika diskriminerade på det området.

  Du menar att om våldtäktslagstiftningen idag hade tagits bort så hade kvinnor inte haft någon sexuell makt kvar och att alla män hade blivit våldtäktsmän? Tror du verkligen inte mer om män än så?

  För att verkligen tala om historien kan man inte bara tala om hur lagstiftningen såg ut, man måste även tala om hur verkligheten såg ut. Var alla männen våldtäktsmän bara för att våldtäktslagstiftningen inte fanns? Hade kvinnan verkligen ingen sexuell makt innan våldtäktslagstiftningen?

  ”Så även om kvinnor i praktiken kunde ha viss makt inom hushållet och om kvinnor hade vad som kan kallas sexuell makt (som förstås också var beroende av ålder och social klass) har det aldrig funnits ett matriarkat i Sverige.”

  Du pratar om lagstiftningen som om det vore den som avgjorde om något var patriarkatiskt eller matriarkatiskt. I så fall borde vi ju leva i ett matriarkat i dagens samhälle eftersom män är dem som diskrimineras mest i lagstiftningen.

  1. ”Du pratar om lagstiftningen som om det vore den som avgjorde om något var patriarkatiskt eller matriarkatiskt. I så fall borde vi ju leva i ett matriarkat i dagens samhälle eftersom män är dem som diskrimineras mest i lagstiftningen”

   Mycket bra poang!

  2. ”Det var väl inte olagligt för en kvinna att våldta sin man heller för den delen? Kvinnor och män var lika diskriminerade på det området.”

   Det här är en väldigt intressant poäng, och på ett sätt har du förstås rätt i att det därmed var lika diskriminerande av män. Men det synsättet är väldigt anakronistiskt och passar inte i en historisk kontext. Kvinnor förväntades vara passiva. En bra kvinna låg still på rygg och blev gravid lätt. En bra man tog för sig och var viril. Det är ju först de senaste decennierna som det överhuvudtaget har blivit en diskussion om att det går att våldta män. Vad som hände i varje enskild sängkammare kan vi förstås inte veta, för det finns inga källor som berättar om det, men det finns tillräckligt mycket material för att kunna avgöra sannolikheter.

   Och det leder oss vidare till dina nästa frågor, det vill säga om hur verkligheten såg ut. Vad gäller våldtäkt av män finns det inga indikationer på att det skulle ha förekommit. Förvisso kan man tänka sig att det fanns ett visst mörkertal i det att en man som upplevde att hans fru ville ha mer sex än honom knappast skulle säga det till någon. Men eftersom kvinnor som tog initiativ till sex sågs som lössläppta och att kvinnor löpte en betydligt större risk att bli anklagade för sexualbrott (det vill säga hor) är det osannolikt att mörkertalet var särskilt stort.

   Alla män pryglade inte sin hustru trots att de fick och alla män tog sig inte friheter bara för att ingen straffade dem för det. Jag menar att det är fullt möjligt (även om det inte syns i mitt eget material) att kvinnan hade viss sexuell makt även innan våldtäktslagstiftningen, men jag vidhåller att det inte är ett tecken på ett matriarkat. Så länge hennes ord inte är avgörande är det inte hon som har makten.

   Lagstiftningen avgör inte verkligheten, men det rimmar väldigt illa att säga att det fanns ett matriarkat i ett samhälle där kvinnor stod under mäns lagliga beskydd och där kvinnors juridiska rättigheter var beroende av männen i deras närhet.

   Nu verkar ju du veta en del om den nutida lagen så av rent intresse: vilka paragrafer är det du hänvisar till när du menar att män blir diskriminerade?

 3. Jag tycker du kan lasa ”svardet och spiran” och aven uppfoljaren ”en varld utan slut” (inte saker pa namnet pa nr 2). Den handlar om medeltiden, i England forvisso, men jag tycker anda att den pa ett bra satt beskriver vilken typ av makt som man och kvinnor hade i olika situationer. Det ar en skonlitterar bok men jag tror anda att den lyckas beskriva det satt som folk levde pa och jag tror du far en inblick i hur vissa menar att det faktiskt har varit synd om bade man och kvinnor och att konet inte varit det som primart avgor vem som har makten (aven om man kan se att det ar ett patriarkat).

  1. Jag slukade den boken när jag var yngre! Den är helt underbar! Jag tycker också att den ger en väldigt trovärdig bild av hur det skulle kunna ha sett ut. Men jag menar att könet var just det som primärt avgjorde makt (tillsammans med faktorer som ålder och klass). Att det fanns kvinnor med viss makt finns det inte en enda historiker som skulle säga emot i dagens forskning, men det fanns heller knappt någon kvinna som inte kunde tas ifrån allt vad hon hade av en man ur samma ålders- och klasskategori.

   Jämför med Aliena. Trots att hon kämpar på och skapar sig en egen tillvaro finns det hela tiden män runt omkring henne som kan välja att hjälpa eller stjälpa.

   1. Nu tror jag vi far komma in pa vad ordet ”primart” betyder :p
    Jag tolkar det som ”i forsta hand” – och da ar det i forsta hand klass/samhallsstatus som avgor (grevinnan (kvinna) bestammer over bonden (man)). Du kanske minns att vi hade denna diskussion aven for ett antal manader sedan? Jag sade da att ”patriarkatet” inte ar en lika bra forklaringsmodell som ”klassamhallet”.

    1. Jag tror att vi så där teoretiskt sett är överens. Vad som bör tillskrivas primär betydelse är avhängigt objekt – alltså vad man studerar. En del studier bör ha klass som huvudsaklig analytisk kategori (exempelvis om man diskuterar bondeuppror), medan andra bör ha genus (exempelvis om man studerar familjelivet). För Sveriges del skulle jag dock vilja vidhålla att genus trumfar klass när det gäller makt. Sverige har alltid haft en oerhört stor och stark bondebefolkning som ägde sin egen jord. Jag kan på rak arm inte komma på några direkta fall där en adelsdam skulle ha stått i sådan maktposition gentemot en bonde (om man inte vill gräva upp Foucalt förstås) att genus inte fortfarande skulle ha spelat in mer än klass. Å andra sidan hade inte bonden ett omedelbart övertag gentemot adelskvinnan bara för att han var man heller, så kanske det är lämpligast att säga att dessa positioner tar ut varandra.

     Men som sagt, jag kan villigt acceptera att klass i vissa fall är viktigare än genus som kategori.

     1. Nu tar vi det lilla lugna har :p
      ”Vad som bör tillskrivas primär betydelse är avhängigt objekt – alltså vad man studerar”
      Vad som bor tillskrivas primar betydelse ska komma fran det resultat eller de data man har – det ska inte vara en pa forhand bestamd sak… Da hamnar man valdigt snett. Det som hander da ar att du borjar med slutsatsen och sedan forsoker hitta bevis for att stodja det du sager.

      Tex ”Gud finns – for att bevisa detta kan man se att blablabla” – Borja aldrig med en slutsats! 🙂

      1. Det här är så spännande eftersom jag inte har en aning om vem du är eller vad du gör. Men alltså: forskning bedrivs inte genom att man lite random hittar ett resultat som man sedan beskriver utan genom att man skapar en hypotes baserad på förkunskaper, använder bestämda metoder och teorier för att på ett redan på förhand avgränsat material testa sin hypotes och att man sedan beskriver allt man gjort och diskuterar hur resultatet stämde in på hypotesen. Det här gäller för ALL forskning och kommer av de två mycket enkla anledningarna att man 1) måste ha en kontrollerad miljö för att studera något och att man 2) helt enkelt inte kan studera allt.

       Givetvis måste det finnas en viss flexibilitet allteftersom man går igenom materialet. Kanske man rätt tidigt måste omvärdera sin hypotes? Kanske man behöver andra analytiska verktyg (typ klass eller genus eller vad det nu kan vara)? Men man har ändå en tanke om vad man ska leta efter när man börjar.

       1. (Yay jag har ett tangentbord med åäö 😀 )
        Nej random resultat börjar man självklart inte med. Man börjar med en fråga. Och frågan ska inte innehålla svaret (Hur har gud gjort att … På vilket sätt gör patriarkatet… osv osv). Det man börjar med ska vara en neutral fråga och sedan funderar man ut vilken design studien ska ha för att så bra som möjligt besvara frågeställningen. Sedan letar man rätt på forskning som tar upp samma sak eller som är väldigt lik sin egen för att få reda på vad andra har kommit fram till. Detta innebär inte att man ”börjar med facit” utan mer för att skapa sig en uppfattning om hur det verkar förhålla sig så att man kan ställa upp en hypotes och en frågeställning som tar upp relevanta saker som ska testas/besvaras.

        Nu är jag bakis och nyvaken så jag kanske har missat nåt och jag kanske inte är särskilt sammanhängande men poängen är att man inte ska ha klart för sig på förhand vad man ska komma fram till för slutsats. :p

   2. Btw.. laste du 2a boken ocksa? Den var minst lika bra tycker jag :p
    Kande mig som varldens mes nar jag satt och tankte: ”Men vafan dom maste ju fa gifta sig!!) xD

    1. Nej, jag har inte vågat läsa nästa för jag är lite rädd för att jag inte kommer att älska den lika mycket som den första. Men kanske jag borde nu då…?

     1. Det tycker jag allt! Jag var ocksa lite osaker forst men nar man hade last typ 100 sidor eller nat sa slutade man jamfora allt med den forra boken och insag att detta var en helt ny historia med nya karaktarer osv. Man saknade de gamla men man larde sig gilla de nya :p

 4. Jag hajade också till när jag läste att en man inte kunde våldta sin hustru. Det fick mig att tänka på vad jag definierar som våldtäkt och även hur den ändrats efter hur samhället sett ut. För visst har det funnits nån slags lag redan vid 14-1500 -talet som kriminaliserade våldtäkt? Det lärde jag mig i skolan i 4:an 5:an, alla fnissade när läraren sa det och läraren blev så generad att denne inte ens ville berätta vad våldtäkt var för något.
  i vilket fall, antar jag att det handlade om vår svenska hederskultur(!) som rådde, att en våldtagen kvinna som var oskuld då var besudlad och värdelös eller att en våldtagen gift kvinna även hon var besudlad och nersmutsad och således värdelös.. Om det stämmer tog man då ingen hänsyn till kvinnans rätt till sin egen kropp och sexualitet då, och inte i nutid förrän lagen du nämner ovan kom så sent som 1965!! Det tycker jag är så sjukt, det går inte att beskriva med ord!

  Det innebär alltså att min mormor och farmor som ju föddes på 20-30-talet i sina förhållanden kan helt lagligt ha blivit våldtagna. Alla i dag levande kvinnor i den åldern. Alla förhållanden och giftermål som blev till innan 1965. Hur har de anpassat sig efter den nya lagen?
  Har frun med lagboken i hand kunnat säga ”Nej du, nu går det inte bra att våldta mig längre för det står i boken” till sin make i förhållanden där ömsesidigt samtycke till sex inte behövdes?
  I bland undrar jag om det är just kvinnans rätt att neka till sex( eller mannens orätt att ta för sig sex hur han vill) som vissa jämställdister avser vara ett matriarkat. Jag kan för hela mitt liv inte se hur rätten till sin egen kropp kan vara underlägsen någon annans rätt till den! Min rätt till min kropp är din skyldighet att låta den vara i fred. Eller som Pär Ström själv brukar säga, båda könen skall ha samma rättigheter men också SKYLDIGHETER.

  1. Vad jag menar är att vi i dag har våldtäkt som brott, men eftersom det helt enkelt inte fanns som brott inom äktenskapet förut kunde en man inte våldta sin hustru. Han kunde alltså inte begå brottet, även om han förstås kunde begå handlingen.

   Det brott som innebar att man hade sex med någon ofrivillig hade delvis sin början i brottet jungfrurov. Det var egentligen att man förgrep sig på en ogift kvinna (det finns flera fall då hon rövades bort) men var inte ett brott mot kvinnan utan mot den som var hennes giftoman – nästan alltid hennes far. Giftomannasystemet kvarstod fram till slutet av 1800-talet så i princip var det fram tills dess inte ett brott mot kvinnan om någon förgrep sig på henne, utan ett brott mot giftomannen om man hårdrar det. Skulle någon mot en gift kvinnas vilja förgripa sig på henne vore det på hennes makes ansvar – alltså ett brott mot honom. Och jo, din farmor och mormor växte upp under rätt andra förhållanden vad gäller synen på sexualitet och en kvinnas rätt till sin kropp.

   Det finns så mycket tabu kring det här, och som visades med kampanjen #prataomdet är det fortfarande oerhört svåra grejer. Många män upplever att de förväntas vilja hela tiden och många kvinnor att de förväntas ställa upp. Gränsen mellan övergrepp och missförstånd är ibland svår att avgöra.

   Den som är allra bäst i Sverige på det här ämnet är förmodligen Karin Hassan Jansson. Hon doktorerade år 2002 på avhandlingen ”Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800.” Hon har också skrivet en mängd artiklar och bidrag till antologier. En del kanske finns att hitta på nätet?

   1. Precis, alltså såg man inte att kvinnan ägde sin kropp och sexualitet utan någon annan. Fram till 1965 då, i alla fall enligt lag.
    Det skulle verkligen vara intressant att läsa den avhandlingen, måste undersöka det vidare 🙂 Tack för tipset!

    1. Ingen orsak! Jag har själv bara läst delar av avhandlingen (den rör ju varken min tid eller mitt ämne) men flera artiklar. Säg gärna vad du tyckte om du läser något av det!

 5. Intressant ämne. Jag är inte säker, men jag har för mig att här i Finland hade kvinnorna inte ens möjlighet att själv öppna ett eget bankkonto innan 1974! Före det behövde hon tillstånd av en man, eller snarare att en man behövde styrka hennes ansökan.

Vad tycker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s