Kulturkrockar · Nyhetsplock

Kultur är det nya ras

Jag fick den här kommentaren:

”Du antyder att det skulle vara rasistiskt att påstå att somaliska analfabeter inte berikar Sverige särskilt mycket. Det är det inte, om man inte anser att det beror på deras hudfärg och genetiska ursprung. Jag har svårt att tänka mig att det kan bero på det, snarare på att de är just analfabeter och dessutom bär med sig en kultur som är stark, men mycket lågt utvecklad och dårlig [sic!] anpassad till ett modernt, nordeuropeiskt land.”

Alla vet att det är fult att vara rasist. Ingen vill vara rasist. Därför talar man om kulturer istället för raser. Men man måste inte ha läst särskilt mycket av 1930-talets litteratur eller den rasbiologiska forskningens resultat för att se att det är nästan identiska resonemang. Det rumsrena kultur används nästintill som synonymt med det förhatliga ras. Nyckeln ligger i värderingen av olika kulturer gentemot varandra och tanken om att kulturer – vilka är knutna till nationen – kan vara olika långt komna i utvecklingen. I toppen av utvecklingen ligger nästan alltid de västeuropeiska länderna vilka, inte alldeles oväntat, också låg i topp inom rasbiologins hierarkier.

Men de västerländska länderna har inte bäst utvecklade kulturer – dessa kan inte graderas – utan bäst utvecklade politiska system där så många människor som möjligt kan få bestämma över sin egen vardag i så stor utsträckning som möjligt. Det är förstås en del av kulturen, men inte hela.

Så med risk för att öppna Pandoras ask: vad tycker ni? Kan man tala om ”lågt utvecklade” kulturer utan att det är rasistiskt? Kan man gradera kulturer? Bör man det? Är man fri från rasism om man anser att en värdering man gör av människor grundar sig på kultur istället för på hudfärg?

35 kommentarer på “Kultur är det nya ras

 1. Till att börja med: får jag fråga varifrån du fick den här kommentaren? Det är alltid intressant att se källan till citatet.

  Vad gäller ämnet så gör det sig inte riktigt att prata om bra kontra dåliga kulturer. De är för stora för att det liksom ska gå att koka ner dem till ett betyg på en endimensionell skala på det sättet. Det är det enkla svaret på den specifika frågan, skulle jag säga.

  Problemet med den typen av bedömningar tenderar dock att vara att folk gör bedömningar av av individer utifrån vilka kulturer de härstammar ifrån. Låt oss ta omskärelse av pojkar som är en del av den judiska kulturen. Låt oss också för diskussionens skull anta att detta gör den judiska kulturen problematisk (for the record så anser jag att det är att dra väldigt starka slutsatser på väldigt lite data). Problemet är att folk tenderar att gå från den slutsatsen till att när de har t ex juden Izak framför sig anta att Izak är dålig för Izak är jude. Och oavsett grunden till påståendet så är det ett extremt problematiskt påstående. ”X är en dålig människa för hen har fel gener” och ”X är en dålig människa för hen har fel bakgrund” är tekniskt sett olika, men på det stora hela så spelar skillnaden ingen egentlig roll – båda bygger på en extremt hårt kategorisk syn på människan där människan både är statisk och där individuella skillnader mellan människor inom grupper inte existerar. Denna syn leder också till att olika människor anses olika värda, vilket används för att rättfärdiga att vissa människor ska behandlas sämre än andra.

  Om det är rasism eller inte är helt enkelt inte den fråga som i grunden spelar roll. För det är antingen rasism eller något annat som innefattas i samma bredare fenomen. Det är lite som att skillnaden mellan att knacka bögar och att knacka blattar på det stora hela bara är två varianter på samma sak.

 2. Det spelar väl ingen roll om en baserar sina fördomar på gener eller ursprung (kultur, nationalitet etc), om en generaliserar grupper av människor så är det rasism. Vi skulle ju kunna byta namn på det, men det är ända samma sak. Det som vi vill komma ifrån är väl förutfattade meningar om människor vi inte känner?

  Och att påstå att en analfabet (varifrån hen än kommer) inte berikar Sverige låter väldigt elitistiskt. Kan hen inte ha något annat av värde än att kunna läsa?

  P.S. älskar din blogg

  1. ”om en generaliserar grupper av människor så är det rasism”

   så enkelt är det nog inte, annars skulle vi inte kunna diskutera något överhuvudtaget.

 3. Kulturrasism är definitivt rasim. Och förutfattade meningar. Och fel. Kulturer är olika, men det handlar inte om värde.

  Det som förbluffar mig med de här resonemangen (som inte alls är nya, men som nu aktualiseras på ett väldigt obehagligt sätt) är att kultur framställs som en tvångströja – ”du är född inom kultur X – ditt öde är att alltid handla och tänkt enligt normerna i kultur X”. Så fungerar det inte, alltså verkligen inte! Det finns mängder med starka människor som jämt och ständigt – medvetet eller omedvetet – bryter mot kulturella normer – och som tar konsekvenserna. Och se bara på alla nordiska emigranter, det räcker max två generationer innan man i praktiken inte har någonting kvar från ”det gamla landet” och den kulturen.

  För övrigt tycker jag det är intressant att jämföra dagens snack med dagstidningar från 1900-talets början. Då var det den borgerliga ”bildade kulturen” som framställdes som skapelsens krona – med god tur och lite hjälp skulle kanske den bonniga allmogen också kunna nå upp till den nivån. Allmogekulturen var dock dömd att döden dö på grund av det moderna samhället. Det är alltid de i maktposition som framställer sin egen kultur som ”bäst” och ”mest utvecklad”…

  1. Det där sista stycket är så himla bra! Jämförandet av kulturer har ju funnits INOM det vi i dag kallar kultur också, på den tiden klasskillnaderna inte bara vara betydligt större utan också inskrivna i lagen.

 4. Alla människor är ju mer eller mindre kulturobjektivister, eftersom alla sätter värde i handlingar och alla generaliserar.

  Om vi tar Übereils exempel ovan, så är inte problemet att sedvänjan i kulturen finns där, utan att den utförs – nej, folk tycker inte illa om Izak för att han är jude, vare sig till ras eller religion, utan för att han tvångsomskär barn. Man värderar en handling. Såsom mer eller mindre alla personer på planeten gör.

  Sedan är det ju subjektiva värderingar – precis som rasism. Judar tycker ju antagligen precis tvärtom – att vi är orena som inte omskär oss.

  Att kritisera generaliserande beteende hos en grupp människor är att angripa kulturer – feminismen gör det ju mot den manliga hegemonin, inte är det många som någonsin skulle få för sig att seriöst kalla det rasism (ok, jag har hört ordet könsrasist, men jag skrev seriöst)?

  Hela kritiserande och hyllande av kulturer är ju en del av kultursynkretismen, vilket är ett måste för att ett multikulturellt samhälle skall funka – d.v.s. att vi tar det bästa från olika kulturer och blandar och skalar av det sämsta. Som vi gör med matkultur, som vi gör med musikkultur o.s.v. När detta görs så kommer vissa kulturer att värderas högre och vissa lägre, vilket t.ex. kan ses om man reser runt i EU numera. Vi har t.ex. tagit till oss väldigt lite av öststatskulturerna eftersom de inte hade mycket intressant att ge med sig av, medan Prag, Warsawa eller valfri östeuropeisk stad idag mer eller mindre ser ut som valfri västeuropeisk stad. Det är inget konstigt med att svenskar hellre äter italienska spagetti än pitepalt och det är inget konstigt att italienarna numera använder sig av japanskt tankesätt i sin industri och att det är inget konstigt att japanarna använder svenska etiska metoder för att behandla mentalpatienter. Man tar det bästa från olika kulturer.

  Och nej – det har inget med rasism att göra. Däremot finns det rasister som försöker gömma sin rasism genom att påstå att det är kulturer de kritiserar när de egentligen bara vill åt raser (läs t.ex. Pigtail Ordinance).

  Däremot fungerar väl kulturrelativism som forskningsmetod kan jag tänka mig? För där skall man väl utgå från en status que när man börjar forskning om kulturer och inte låta sina egna kulturer påverka forskningen.

  1. ”folk tycker inte illa om Izak för att han är jude, vare sig till ras eller religion, utan för att han tvångsomskär barn. Man värderar en handling”

   Är inte det lite som att säga att man inte har något emot homosexuella utan utövandet av homosexualitet…?

 5. Citera gärna det här också, eftersom det innehåller många argument som är relevanta för din fråga:


  ”Du skriver ju att somalier bär med sig en kultur som är mycket lågt utvecklad. Det förstår du väl att det är rasistiskt?”

  Om jag inte får kritisera andra kulturer utan du kallar mig rasist, är du inne på en mycket farlig väg. I antropologin ska man vara relativist genom att inte applicera egna värderingar på vetenskapliga beskrivningar av olika kulturer. Det betyder absolut inte att man måste vara det i politiken också. Det går faktiskt inte, därför att politik är just att applicera värderingar på en kultur.

  Den somaliska kulturen är ett traditionellt klansamhälle utan de välfungerande myndigheter, rättssystem och infrastrukturer som mer utvecklade samhällen har. I frånvaron av detta använder man sig av t.ex. hederskodex och patriarkala strukturer för att regulera samhället. Det är helt typiskt för samhällen utan välutvecklade rättssystem. Många tror tyvärr att somalier av någon anledning ger en djupt rotad klankultur på båten strax de anländer Sverige. Det är en mycket naiv, kunskapslös och farlig uppfattning.

  Det står dig fritt att tycka att afrikanska klansamhällen är lika bra och lika utvecklade som skandinaviska välfärdssamhällen, men det är inte en uppfattning jag respekterar särskilt mycket. Jag tycker det är en uppfatning som bör bekämpas, och att det är ett av de viktigaste politiska målen idag att bekämpa den relativismen du visar upp. Om man inte får kritisera kulturer, blir det omöjligt att genomföra icke-diskriminerande politik som säkrar allas rettigheter, och man breddar vägen för parallellsamhällen och parallella rättssystem. Det är oroväckande tendenser till det i Sverige idag, och kulturrelativismen du representerar är huvudanledningen till det.

   1. Var kritiserar jag individuella somalier? Mycket märklig kritik du kommer med, men jag låter mig inte längre förvånas över hur man ”debatterar” i Sverige.

    1. ”Många tror tyvärr att somalier av någon anledning ger en djupt rotad klankultur på båten strax de anländer Sverige.”

     Där går du från kritik av Somalisk kultur till att kritisera alla Somalier som kommer till Sverige.

     1. Om du läser den meningen riktigt, riktigt noga, så ser du kanske att det är naiva svenskar jag kritiserar. Jag säger inget om i vilken grad jag menar somalier anammar svenska värderingar och absolut ingenting om ”alla somalier”, bara att det är naivt, kunskapslöst och farligt att tro att klankulturen automatiskt försvinner när somalier flyttar till Sverige. Särskilt eftersom det finns starka indikationer och belägg på att klankulturer ofta lever vidare hos invandrare. Och nej, jag skriver inte ”hos alla invandrare”, även om du kanske reflexmässigt får för dig att jag gör det.

      1. Ja, du kritiserar förvisso naiva svenskar – men du gör det för att de inte fattar att somalier bär med sig en dålig kultur. Däri ligger också kritik av somalier. Inte somalisk kultur, utan somalier.

       1. Nu råkar det vara så att somalisk kultur bärs av just somalier. Utan somalier, ingen somalisk kultur. Eller har du andra idéer om hur kulturer lever? Hur menar du man ska kritisera en idé, kultur, religion eller ideologi utan du kommer springande med rasistkortet och anklagelser om att kritisera individer?

        Det är den typen argumentation som du för här som gör att man i Sverige står helt handfallen överfor kulturer med en värdegrund som står så långt från den skandinaviska man kan komma och inte vågar kritisera någon ting, för man är livrädd för att få rasiststämpeln i pannan. Att det är en befogad fruktan har du precis visat. Från min sida av Kölen ser det mest bara löjligt ut, men det är naturligtvis en olycka för Sverige att man ha blivit så till de grader rädd för att uttrycka något som någon i en tänkt situation kanske, under vissa omständigheter, kan finna kränkande att man bara står och ser på när lågt utvecklade klankulturer anländer och etablerar sig i landet.

        Annars märker jag mig att du inte reagerar på kritik mot ”svenskar” med anklagelser om att kritisera individer. Svenskar finns kanske inte? Eller, som Charlotte skriver, somalierna är svenskar därför att de bor i Sverige, så då måste ju svenskar finnas. Eller hur ni vill ha det.

       2. Tja, att undvika formuleringar som ”somalier berikar inte Sverige pg av att de är analfabeter” är en bra start. För om problemet nu inte är att de är somalier, varför då prata om somalier? Varför inte prata om att analfabeter inte berikar Sverige? Då har du i alla fall kommit en bit på vägen i att inte döma ut folk för att de kommer från fel landplätt. Du har fortfarande problemet att du definierar folks människovärde utifrån deras prestationsförmåga (vilket innebär att du även borde prata om att varken pensionärer eller psykiskt sjuka berikar sverige), men det är i alla fall ett fall framåt.

        Så istället för ”somalier berikar inte Sverige pg av att de är analfabeter” så kan man säga ”analfabetism gör det svårt att fungera i Svenska samhället, vilket är en potentiell källa till problem. Somalia har ingen vettig stat vilket gör att många somalier inte får någon vettig utbildning, vilket innebär att många somalier bär med sig den här potentiellt problematiska aspekten till sverige.” (Man kan även blanda in klankultur på samma sätt.) Där gör man tydligt att det inte är somalier, utan en specifik detalj som många somalier delar, som är problemet. Man likställer här inte somalier med analfabeter, både i kvantitativ bemärkelse (för alla somalier är inte analfabeter) och i kvalitativ bemärkelse (de somalier som är analfabeter både mer än bara analfabeter och analfabetismen är dessutom ingenting som garanterat ställer till problem).

        Sen är rasism med rätta stigmatiserat i Sverige. Men ett problem med det är att många verkar såpass otrygga i sig själva att det gör att om de anklagas för rasism så klarar de inte av att hantera det på ett konstruktivt utan istället så sätter de på sig skygglapparna och känner sig kränkta över att någon har mage att påstå att de är rasister istället för att ens överväga om de kanske håller på med något problematiskt. Det är inte en konstruktiv inställning till kritik att kategoriskt skuldbelägga den som för fram kritiken för att hen får en att må dåligt.

        Vad gäller ditt tal om svenskar så är det skillnad på svenskars och somaliers ställning i samhället samt samhällets syn på somalier och svenskar. Det gör att det inte spelar någon roll att uttrycka sig så om svenskar men det kan skapa problem att uttrycka sig så om somalier. Ditt sätt att prata om somalier förstärker potentiellt en redan stereotyp bild av gruppen medan synen på svenskar som grupp inte alls är lika stereotyp, och därmed finns det ingen egentlig risk att den stereotypa bilden förstärks.

       3. Diskussionen rörde sig om berikning i ekonomisk betydelse, inte om människovärde. Jag har aldrig skrivit att somaliska analfabeter har lägre människovärde än andra. Sluta hitta på saker och läs lite nogare för du kommenterar.

        Min fråga var hur man ska kunna kritisera en klankultur eller diversa andra kulturella fenomen som är typiska för givna grupper av människor. Du väljer i stället att skriva om analfabetism, som i hög grad är ett praktiskt och individuellt problem. Min fråga kvarstår därför.

        Att skilja på svenskar och somalier genom att den ena gruppen ska vara skyddad mot kritik bara för att någon god människa anser att de senaste är ”utsatta” är en tanke som bjuder mig emot. Det är rasism om något. Att behandla grupper olika utifrån etniskt ursprung på det sättet är en säker väg till ett segregerat, rasistisk samhälle. Och se, Sverige har ju redan gått mycket långt på den vägen, i en grad som långt överstiger den i grannländerna. Norge har inga no-go-zoner, Sverige har 55. Tack vara den naiva, undfallande kulturrelativismen du representerar och som har blivit konsensuspolitik i Sverige.

       4. Appropå att hitta på saker så har det aldrig etablerats att diskussionen skulle handla om rent ekonomiska aspekter. Argument som rör annat än ekonomiska aspekter har dessutom tagits upp tidigare och kommenterats på som om de hörde hemma i diskussionen både av dig och av Charlotte, så att vi skulle diskutera rent ekonomiska saker är en efterhandskonstruktion. De saker du tagit upp som huvudargument mot somalisk kultur är dessutom saker som inte har särskilt mycket att göra med ekonomi, utan t ex parallela rättssystem är problem av helt andra anledningar.

        Vad gäller att framföra kritik så spelar det ingen roll om man pratar om ”kulturella problem” eller ”praktiska och individuella problem” för i slutändan så hanlar allting om att folk beter sig oönskvärt på grund av hur de uppfattar världen (för om det inte leder till oönskade beteenden så är det man ägnar sig åt att klanka ner på andra bara för att de är annorlunda). Att framföra kritik mot klankultur kan göras precis så som jag sa det, bara byt ut analfabetism mot klankultur. Medan jag skrev det satt jag dessutom och tänkte ”jag borde egentligen prata om låg utbildningsnivå, men nu var det analfabetism Falkenberg kritiserade så då får jag väl hålla mig till det”.

        Och somalier ska inte skyddas mot kritik för att ”någon god människa anser att de är utsatta”, de ska skyddas mot kritik för att de de facto ÄR utsatta. Och i den mån nu no-go zoner ens existerar så existerar de på grund av segregation, inte på grund av kulturrelativism.

       5. Det där med 55 no-go zoner får du för övrigt gärna ge källa på, för jag kunde inte hitta något bättre än en ledare på Svenska Dagbladet. Men jag är inte världens bästa googlare heller.

       6. Ekonomi var utgångspunkten och vi har uppenbarligen också diskuterat kultur, men jag har på inget sätt skrivit att somalier har lägre människovärde. Det är något du hittar på för att stämpla mig som rasist.

        Bra att du medger att du vill skydda somalier mot kritik. En skam för demokrati och rättvisa att hålla på så, men så typiskt för Sverige. Vilken sorts kritik vil du skydda dem mot?

        ”Ni är fattiga, mörka i huden och utsatta för rasism, så därför kan jag som vit och priviligerad inte kritisera eran patriarkala klankultur, syn på religion och sexualitet och parallella rättssystem, trots att det är tunga faktorer som gör det mycket svårt att bli en fungerande del av det svenska samhället.” Nåt sånt? Vore typiskt.

        Google ger mig hur många träffar som hälst som handlar om no-go-zonerna. Du vill kanske bara inte se dem? (Så typisk svensk – vil ikke se, vil ikke høre, vil ikke vite, farlig å snakke om det, ikke skriv noe som helst om det i avisa, for det ville vært rasistisk.) Zonerna är beskrivna i en polisrapport med kartor och allt. Jag länkar inte därför att Charlottes spam-filter äter upp det här annars, och ett jätteenkelt sök på nätet måste du väl ändå klara av att göra själv.

       7. Det här med att jag skulle hitta på saker – det utgår ifrån en bild av världen där din tolkning utan tvivel är den enda rätta och där enda sättet att komma fram till någon annan slutsats är att inbilla sig saker. Det tyder på att du antingen inte förstår hur människors uppfattning om saker och ting formas eller att du inte förstår att din uppfattning bildas på samma sätt som alla andras. Det jag gjort är att jag läst de inlägg som diskuterats och utifrån det jag uppfattat och kommer ihåg så har jag dragit slutsatser. Du har gjort samma sak. Då vi har kommit till olika slutsatser så är det uppenbarligen så att vi uppfattade och minns olika saker. Utifrån det så är det inte rimligt att vara säker på att man själv har uppfattat allt det relevanta medan den andre missat vissa väsentliga saker. Det tyder på brist på ödmjukhet att vara säker på att man själv inte missat något utan att det bara är den andre som gjort det. Att dessutom dissa den andre för det tyder på brist på respekt. Och att visa på brist på respekt bör man undvika eftersom ingenting gott kommer ur det.

        Vad gäller vad som diskuteras så var ursprungspåståendet att ”somalier berikar inte sverige pg av att de är analfabeter och har en stark klankultur”. Grejen är, som sagt, att det där är väldigt små problem ur ekonomisk synvinkel. Sätt dem på att röja sly så kommer de bidra mer ekonomiskt än genomsnittssvensken (genomsnittssvensken dras ner av att de är barn och gamla i mycket högre utsträckning än somaliska invandrare). Hurvida de är en tillgång eller inte rent ekonomiskt beror på om vi kan sätta dem i arbete eller inte. Och om vi gör rätt så kostar det betydligt mindre att sätta dem i arbete än vi får ut av att de arbetar. Så dina huvudargument har inte med ekonomi att göra, det du tar upp är snarare så en belastning på andra sätt än rent ekonomiska.

        För övrigt så bryr jag mig inte om hurvida du specifikt är rasist eller inte. Problemet är snarare konsekvenserna av det du skriver om somalier, vilket förvisso kanske skriver för att du är rasist, men det är inte särskilt viktigt hurvida det är det eller något annat som orsakar det. Om du inte är rasist så borde du vara intresserad av att inte sprida rasism av misstag, vilket borde innebära att vi båda har samma mål även om vi har lite olika uppfattning om hurvida du gör det eller inte.

        Sen vill jag inte skydda somalier från kritik, jag vill skydda dem från rasism. Väldigt många i samhället har en ensidig bild av somalier på grund av att det enda som framförs är bland annat sådant som du tar upp dvs ”somalier är analfabeter, somalier kommer från en primitiv kultur som gör att de inte funkar i svenska samhället”. När den dominerande bilden av en grupp är ensidigt negativ så kommer det förmodligen innebära att folk behandlar gruppen dåligt. Därmed är det väldigt viktigt att vara noggrann med hur man framför kritik mot gruppen för att inte elda på den här onyanserat negativa bilden. Hade detta gällt Svenskar hade jag varit för att man även bör vara försiktig med hur man framför kritik mot Svenskar. Det är med andra ord omständigheterna som bestämmer när det är viktigt att vara noggrann och när det inte är det.

        Och att det skulle vara odemokratiskt att framföra krav på att hantera sin yttrandefrihet ansvarsfullt är ett påstående jag har svårt att förstå. Ett krav för att vi ska tjäna på frihet är att vi inte använder den dåligt – det gäller så klart även yttrandefriheten.

        (Du märker förhoppningsvis också att din bild av vad jag argumenterar för är en halmdocka. Jag menar inte att det ska vara omöjligt eller förbjudet att kritisera somalier, bara att man inte bör göra det slentrianmässigt om man nu anser att rasism är någonting dåligt.)

        Och jo, det fanns rätt många träffar, men jag hittade inga som kom från någon vettig källa. Polisen pratade visserligen om 55 geografiska områden där ”kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället”. Men det de pratar om är ”socioekonomiskt utsatta områden präglade av utanförskap” och ”områden där problematiken förekommer som präglade av etnisk och ekonomisk segregation, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och
        höga ohälsotal”. Dvs segregerade områden.

      2. ”Särskilt eftersom det finns starka indikationer och belägg på att klankulturer ofta lever vidare hos invandrare.”

       Du menar som till exempel när invandrare från England samlas på en pub, super och ser på fotboll?

       1. Ja, det är ju en sorts klankultur. I sportssammanhang ser man ofta de mer grundläggande, förmoderna dragen hos människor komma fram. Den mest kända supporterklubben i Norge heter också ”Klanen” (Vålerenga i Oslo). Sport är ett bra sätt att kanalisera vissa företeelser som annars passar dårligt i ett moderna samhälle, som klankulturer.

  1. Det här: ”vetenskapliga beskrivningar av olika kulturer” rimmar väldigt illa med att därefter beskriva en kultur som lägre stående. Det är fullt möjligt att göra vetenskapliga beskrivningar av kulturer, men alla sådana måste ske utan värderingar.

   Kanske du inte ser de hederskodex som styr Sverige i dag?

   1. Jag har inte försökt mig på en vetenskaplig beskrivning, men en värdering, som man gör i politiska frågor. Det är förvånande att du som historiker (?) inte ser skilnaden, speciellt eftersom jag poängterade skilnaden strax efter det du citerar.

    På samma sätt som med klankulturer, tror jag att hederskodex är ett så grundläggande drag hos människan att vi aldrig blir kvitt det, men måste lära oss att handtera det, som vi också har gjort i vår del av världen i lång tid. Moderna rättssystem är tross allt en relativt ny företeelse i människans historia. (Känns lite konstigt att vara tvungen att berätta sånt för en historiker …) Det går med all sannolikhet att hitta drag av hederskultur i alla kulturer, men det är mycket stora kulturella skilnader på hur man praktiserar och handterar det. Att en familj går samman om att döda någon därför att de har kränkt familjen genom t.ex. oönskade kärleksförhållanden är inte precis något man ofta hittar i moderna nordiska kulturer. I invandrarkulturer, ja, men det ju inte nåt man talar om i Sverige.

 6. Rasistsargumentet handlar om biologisk fatalism — att en ras underlägsenhet och en annans ras överlägsenhet är biologiska fakta och omöjliga att förändra; kulturargumentet handlar om att sociala och politiska uttryck i ett samhälle inte är biologiskt betingade, utan offer för omständigheter vilka format dem, men som kan reformeras eller förkastas.
  De är alltså två tydligt åtskilda positioner.

  Dessutom har det politiska systemet inom en kultur otroligt stort inflytande över andra kulturella system, så om man har ett mer fungerande politiskt system får man överlag en mer fungerande kultur, skulle jag tro. Ett politiskt system som bygger på diktatur, exempelvis, påverkar alla delar av kulturen även om det stämmer att politiskt system är blott en beståndsdel av en kultur.

  1. ”kulturargumentet handlar om att sociala och politiska uttryck i ett samhälle inte är biologiskt betingade, utan offer för omständigheter vilka format dem, men som kan reformeras eller förkastas.”

   Ibland – på vissa låter det som att de har en precis lika fatalistisk syn på kultur som rasisterna har på ras (*host*SD!*host host*).

   1. ”Ibland – på vissa låter det som att de har en precis lika fatalistisk syn på kultur som rasisterna har på ras (*host*SD!*host host*).”

    Det håller jag med om. Det finns rasister som gömmer sin rasism bakom något mindre kontroversiellt — kultur. Men man ska inte blanda ihop detta med människor som rationellt ser att vissa kulturer, i sin totalitet, missgynnar människor mer än andra. Det bästa för de människor som lever i en relativt dysfunktionell kultur är en utveckling mot demokrati, sekularisering, yttrandefrihet, moralfri rättvisa etc. Att påpeka detta är inte dold rasism.

    Vissa kulturer är relativt fredliga och konstruktiva medan andra är skadliga och destruktiva mot både människor inom och utom kulturen. Västvärlden har sina brister, men måste få bättre självförtroende och sprida de goda ideal upplysningen fört med sig till de delar av världen som ännu inte upplysts. Över tid kan det bidra till goda ting. Iran är ett bra exempel på ett land som sannolikt kommer att ”västifieras” under detta århundrade. Människor där är mycket kunniga om västvärldens ideal och många unga tror på liberalism och sekulär demokrati.

    1. Jag tycker att det här är så sjukt bra skrivet! Det måste gå att påpeka de strukturer i vissa kulturer som missgynnar människor – oavsett vilken kultur det rör sig om – utan att stämplas som rasist.

     Jag antar att en stor del av problemet är, så som andra har påpekat här ovan, när enskilda människor från en viss kultur blir ofrivilliga representanter för den kulturen. Många som till exempel söker asyl hör till den grupp människor som har minst så att säga ”potential” att snabbt bidra ekonomiskt till Sverige (observera att jag inte tycker att det är viktigt i fråga om vem man hjälper!) eftersom många bär på trauman. Likväl är många av dem som söker asyl just sådana som vänder sig emot de destruktiva dragen i den kultur de kommit från.

     1. Värt att påpeka är också att vi inte släpper in flyktingar främst för att det är lönsamt för oss, varken ekonomiskt eller kulturellt. Däri ligger också en fara med att prata om hur lönsamt invandring är – det ligger implicit inbakat att vi bara borde ta in dem om de de facto ÄR lönsamma.

Vad tycker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s