Historikerns historier · Nyhetsplock

Kliv ur sandlådan!

Pär Ström skriver en replik på DN:s kulturdebatt angående Maria Svelands artikel om hur hon blir politiskt deprimerad. Man kan förstås läsa Svelands artikel ur precis vilken vinkel som helst – precis som att Fan kan läsa Bibeln – och jag inser att jag kanske missade att Svelands syfte inte alls var att lyfta fram problemet med att den offentliga retoriken i större utsträckning tolererar nedvärderande språk utan att racka ner på Pär Ström. Så kan det ha varit.

Men vad som kunde ha varit en upplyst replik från Pär Ström om hur delar av Svelands argument kanske är bra medan andra kan tolkas som orättfärdigt nedvärderande av inte bara Ström utan också Pelle Billing mynnar ut i just ett sådant sorts aggressivt sandlådeepos som den offentliga debatten inte behöver. Jag menar inte att Ström inte har rätten att tycka att den insinuerade kopplingen mellan tyskt 30-tal och Ströms åsikter kan tyckas väl hård. Men läste han alls sin egen replik? ”[j]ag är inte antifeminst”. ”Det är feministerna som är anti.”

Den som är fri från synd kan ju kasta första prefixet.

De citat Pär Ström väljer att ta upp – en del av de obehagligheter som sagts om honom – borde räcka för att vilken normalt funtad människa som helst ska förstå att hans kritiker har gått långt över gränsen. Så synd då att han underblåser hatretoriken genom att skriva att ”feministerna är på defensiven. De är rädda nu. De är rädda för sanningen och rättvisan.” Vems jävla sanning och vilken rättvisa? Pär Ström faller ju själv i samma grop av floskler, illvilliga missuppfattningar och hets som han anklagar Maria Sveland för.

Jag håller med Ström om att jämställdhet måste betyda att människor har samma rättigheter, oavsett kön, men det är dags för alla att ta ett steg tillbaka och fundera inte bara över vad man vill ha sagt utan hur man säger det.

Läs gärna Bo Rothsteins kommentar på Maria Svelands artikel! Den är ett utmärkt exempel på hur man kan debattera med äran i behåll (och som intressant nog bortser från genus och istället tar fasta på politisk orientering).

Min tidigare kommentar på Sveland finns här!

16 kommentarer på “Kliv ur sandlådan!

 1. Rothsteins slutsatser är underliga. Om det nu är så, som han antyder, att 20-talets massiva klasskonflikter bäddade för Saltsjöbadsavtalet och den socialdemokratiska reformismen, så kan väl inte slutsatsen vara att vi i dag ska ge upp den nästan obefintliga klasskamps-linjen?

  Alltså, om klasskamp är den valuta med vilken vi köper progressiva reformer (vilket jag uppfattar som ett rimligt antagande) och vi i dag till skillnad från på 20-talet snarare ligger sist i klasskamps-ligan (jag har ingen källa, men jag antar att Sverige nu för tiden har typ minst förlorade arbetsdagar till följd av strejker och konflikter) så borde väl slutsatsen för en reformist som Rothstein vara att först ser vi till att driva igång en rejäl portion klasskamp så att vi kan driva igenom de reformer och lösningar vi finner bra och nödvändiga?

  Rothstein har helt rätt i att det inte räcker med radikal retorik utan det krävs konkreta lösningar på problemen också (men min uppfattning är att det i dag omvänt är Socialdemokraterna som står för den tomma retoriken medan det är Vänstern som tar fram de konkreta lösningarna), men det räcker inte att veta vad man önskar sig för att få vad man vill ha. Det behövs lite jävlar anamma också, demokrati handlar ju egentligen inte om att ha en riksdag utan om att ha ett aktivt och engagerat folk som driver politik i samhället. Det är framför allt den biten som saknas i dag. .

  1. Jag håller helt med dig om att det behövs lite jävlar anamma och ett engagemang bland folket för att demokratin ska fungera, men om jag förstår Rothstein rätt (vilket jag inte nödvändigtvis gjort) så menar han att den aggressiva konfliktsökning som nu florerar bland såväl feminister som vänstersinnade inte är lösningen på problemet med växande intolerans. Som jag läser Rothstein så menar han att anledningen till att Sverige inte föll med i 30- och 40-talens extremism var att etablissemanget lyfte på locket för de frågor som hade kunnat bli extremistiska slagträn. De problem som fanns togs på allvar istället för att tystas ner.

   Så måste vi göra nu också! Jag vill inte ta politisk ställning för eller mot vänster eller höger, för det är inte längre så stor skillnad mellan dessa två i Sverige att de inte skulle kunna enas om vissa grundprinciper.

   En av dessa grundprinciper borde vara att man ska tillåtas lyfta fram problem som rör invandring, religion och genus utan att klassas som rasist, satanist eller antifeminist. Diskussionen måste kunna föras utan man fastnar i att kategorisera människor och deras åsikter.

  1. 🙂 Jag läser Pär Ström och fascineras. Han har så rätt i mycket av vad han skriver, men samtidigt gör han det så oerhört provocerande att det går långt förbi ett intressant uppvaknande och jag istället mest blir frustrerad.

 2. Hela Rothsteins grund är felaktig – Han säger att vänstern har gått in i en offer-roll där man tycker synd om sig själva. Då har man verkligen inte lyssnat på vänstern och gjort sig fördummad över dess politik.

  Vänstern ser sig inte själva som offer – de slåss för alla de offer som högern lämner efter sig med motiveringen ”det är hur samhället fungerar” – Det är det sättet att se samhället på som gör att vänstern ”gnäller” – men de gnäller för offrens skull – de som blivit lämnade utanför skyddsnät – inte för sig själva – Får då är man bara egiost och passar bättre bland nyliberala.

  1. Du har förvisso rätt i att vänstern är de som ska slåss för de svaga, och att det är därför som man kan få uppfattningen att det gnälls, men jag tycker att mycket av det som hörs från oppositionen präglas av att det finns en viss tycka-synd-om-mentalitet. Skandalerna kring Juholt har till exempel framhållits som rena förföljelser av någon som är offer för ett byråkratiskt system fast man kan tycka att det hade varit uppfriskande med ett ”Jo, det var mitt fel och så här kommer det att lösas” redan från början.

   Dessutom tror jag (och igen: jag kan ha fel) att Rothstein inte bara menar att det är vänstern som framhåller sig som offer utan stora delar av den feministiska rörelsen.

   1. Från brödtexten i artikleln.
    ”Det räcker inte att som Maria Sveland oroa sig över högerextremismen utan att bedriva självkritik. Det skriver Bo Rothstein, som anser att vänstern måste avsvära sig offer­rollen” –

    Det är hela vänstern Rothstein hoppar på och angriper själva ideologin.

    1. Först bara en liten petitess: Citatet du valt är inte från brödtexten utan från ingressen (som alltså inte skrivits av Rothstein själv utan av DN), men det har väl egentligen inte så stor betydelse eftersom han längst ner i texten skriver ”En vänster som vill återta den politiska hegemonin måste avsvära sig offer­rollen och, som man gjorde på 30-talet, våga se verkligheten i vitögat och därmed ta itu med sina egna tabun.”

     Jag känner inte Rothstein så jag kan förstås inte säga vad han tycker eller inte, men jag skulle vilja föreslå en annan läsning av hans text vilket skulle göra den till ett upprop till socialdemokratin och vänstern. Så här skriver han angående vad som skilde 30-talets Tyskland från 30-talets Sverige och varför extremismen inte fick fäste i det senare landet: ”socialdemokratin i Sverige lyckades stoppa högerextremismen och vinna politisk hegemoni genom att faktiskt erkänna och komma med fungerande lösningar på ett antal problem som under lång tid innan varit tabu för vänstern.” Sedan räknar han upp fem sådana punkter: klasskampen fick inte beskrivas i termerna utsugande arbetsgivare – försvarslös arbetare, strejkbrytare fick inte misshandlas, mindre strejkande ger en fungerande arbetsmarknad, folkhemmet görs till ett nationellt projekt och befolkningsfrågan med ”endast det bästa är gott nog åt folket” blir en vänsterfråga.

     Vidare skriver Rothstein att vänsterns framgång berodde på att man ”vågade erkänna att de problem som den politiska högern, inklusive extremhögern, pekade på faktiskt existerade” och lade fram egna lösningar. Jag ser inte detta som ett angrepp på vänstern och absolut inte på ideologin. Just nu bråkas det mycket inom vänstern om vilken katastrof Alliansen har försatt Sverige i, där de svagaste får det sämre och de sociala skyddsnäten luckras upp, men samtidigt är jag rädd för att just bekymret med hur man ska stötta de mest utsatta är en fråga som både Alliansen och vänstern har gjort till sin egen och då handlar det bara om vem som presenterar en mest trovärdig lösning (vilket jag inte tänker ta ställning till). Vad jag menar – och vad jag tror Rothstein menar – är att om vänstern gör så som den en gång gjorde så kan den växa sig stor nog att bekämpa högerextremismen igen, men då måste man sluta blicka bakåt och beklaga sig och istället se sig runt och ta folks farhågor på allvar. Det finns ett skrämmande muslimhat som växer sig starkare runt om i Europa med en bisarr rädsla för att muslimerna som någon sorts homogen massa ska ta över, nationalismen växer och med den fokuset på män som landets försvarare och kvinnor som det svagare könet. Att då bojkotta SD, som är de enda som vågar ta i de här frågorna, är det dummaste man kan göra. Vänstern måste göra de här frågorna till sina, visa hur man med tolerans kommer längre och hur man kan lösa de problem som ökad mångkultur har fört med sig.

 3. Varnign för Rothstein. Han må vara en auktoritet när det gälelt statsnunskap, men hanr har en tendens att använda sin titel till att uttala sig om sådant som han har noll koll om. Den första delen av artikeln är nog riktig, där harn går igenom Socialdemokraterna historia, men han använder faktabasen för att uttrycka ren och skär populism, ”skräck för att ta debatten”, ”offerkofta” med mera. Han har tidigare varit inne på Per Ströms spår och attackerat genusvetenskapen, vilket är ett område som han så vitt jag vet inte har beröring med över huvud taget. Man ska inte tro att folk är immuna mot medryckande bloggar bara för att de har en titel.

  1. Jag förstår inte riktigt vad du menar med att ”folk är immuna mot medryckande bloggar bara för att de har en titel” och det får du jättegärna förklara närmare!

   Jag har inte läst något annat av Rothstein än den artikeln som jag länkade till och är definitivt inte tillräckligt bevandrad i statskunskap för att ta ställning till vilken sorts koll han har. I det debattinlägget som han skrev tycker jag att han är mycket saklig och har en bra poäng, och då har det för mig ingen betydelse om han tidigare har kritiserat genusvetenskapen eller hållit med Pär Ström. Det kan väl knappast få vara två saker som rättfärdigar en varning?

   Och vad gäller Socialdemokraterna finns det ju många krav även inifrån partiet att leden måste öppnas upp och debatter föras ute i offentligheten (inte minst vad gällde valet av den nya partiledaren) så det är kanske inte så revolutionerande skrivet. ”Offerkofta” finns väl inte med i den nu aktuella artikeln, eller?

  2. ”Att då bojkotta SD, som är de enda som vågar ta i de här frågorna, är det dummaste man kan göra.” – Precis som med kapitalismen, som står för utnyttning av människor, så kan man inte stödja ett parti som står för främlingsfientlighet – även om det kallas för ”att våga ta frågorna” för det är inte den syn som SD sprider om muslimer som delas.

   Man ser SD som en självklar motståndare mot den samhörighet som ska förena samhället där SD gör muslimer och invandrare till en 2a klassens medborgare . För vänstern är det självklart att varanda en som kommer hit ska anses som en enskild människa och denna har INGET att göra med de föregående invandrarna och ska inte beröras av vad andra människor har åstadkommit – som invandrare – utan denna människa ska få gå sin väg – och den vägen kan människan finna i Sverige. SD vill stoppa ”invandringen” med 90% och därmed berör man enskilda människor – hur mycket man säger att det är ett ”system” man ska ändra på.

   Det är så man bekämpar muslim-hatet – visa att dessa främlingsfientliga har som mål att svart-måla grupper. De tar varken ansvar för dig eller mig eller invandraren eller för staten. De tänker med sin egna främlingsfientliga inställning och vill göra det till politik.

   1. Jag håller inte med om att det är så man bekämpar muslim-hatet. Jag tycker också att det är självklart att människor ska vara lika värda (bara så att det inte råder några oklarheter om det, jag är själv icke-kristen invandrare) men det är den sorgliga sanningen att solidariteten – den som byggde folkhemmet – i dagens Sverige håller på att falla sönder. Då hjälper det inte att vänstern säger att alla ska få komma till Sverige helt fria från fördömande grundat på något som någon annan gjort för det är endast de redan frälsta som kommer att hålla med. Hur ska man nå den stora delen av befolkningen som är tveksamma? Hur ska man kunna övertyga dem om att det är den rätta vägen att gå?

    Jag tror precis som du att det är en mycket viktig del av hur man ska bekämpa främlingsfientligheten att visa på att främlingsfientlighet har som mål att svartmåla grupper, men igen är jag rädd för att det inte räcker. Strategin får inte bara vara att liksom avslöja motståndarna. Nu måste man lägga fram ett trovärdigt alternativ som förvisso är grundat på solidaritet och människovärdets okränkbarhet men som ger några rimliga strategier på hur man ska komma dit.

    Beträffande SD kan man vara hur emot deras partiprogram som helst; de kom fortfarande in i riksdagen på demokratisk väg och ska behandlas därefter. De ska mötas i öppen diskussion där man förvisso har all rätt i världen att förkasta deras åsikter, men de måste skjutas ner med argumentation – inte tystnad. Det samma gäller kapitalismen (som egentligen inte alls är till för att utnyttja människor utan är ett ekonomiskt system bland andra och som tyvärr inte direkt gynnar dem som inte klarar av att följa med). Istället för att söka konfrontation och säga vad man är emot ska man söka svar och lösningar och visa vad man står för. Så gjorde man på 30-talet, och så behöver man göra nu.

    1. ”men det är den sorgliga sanningen att solidariteten – den som byggde folkhemmet” – Det gamla folkhemmet är väl förstört för länge sedan men så länge vi har en landsgräns så har vi ett samhälle som ska fungera tillsammans oavsett om det ska kallas för ”folkhem” eller inte.

     Att Sverige har främlingsfientliga i parlamentet beror på den politik som förs idag – den handlar mer om ord för, som människor ska ta åt sig, än vad man gör för samhällets skull – som socialdemokratin alltid försökt förespråka.

     Man är mer inne på att lyssna till ord om förändring och varenda ord som inte uppfyller ”det gamla” får komma fram. Alliansen valde ord som ”arbetarparti”, ”de nya”, ”utanförhet” för att få människor med sig i debatten – men vad har de gjort för att uppfylla dessa ord?

     Likadant är det med SD – de har ord som de använder – ”PK”, ”Mona Muslim”, ”svenskfientlighet”, ”sjuklövern” osv för att få människor med sig – och detta går hem i lågkonjektur då människor vill ha EN förändring och alliansen och SD säger sig stå för denna förändring.

     Men hur mycket konkret går det att göra på dessa ord? Det är där det brister för dessa partier. Om du kollar på Danmark så för de den politik som SD säger sig vilja införa – men inte har då Danmark lyckats med att få en markant sänking i invandrarantal iaf.

     Problemet som just socialdemokratin har är att de inte har några sådana ord för de har fört en politik där man försökt hitta en gemensam lösning för alla i samhället – inte endast; främlingsfientliga, kommunister, företagare, miljökämpar osv – Det är där socialdemokratin har sitt störta problem i dagens samhälle – De väljer en konkret politik istället för att försöka hitta ord för att smutskasta motståndet.

     1. Alliansen valde ord som arbetarparti för att det blivit ledigt. En av de saker som oroar folk mest (förutom elräkningen) är ju arbetslöshet och den som då kan lägga fram planer på hur man ska skapa nya jobb är den som kommer att få röster. Oavsett vad det gäller så måste vänstern nu titta på vad som engagerar folk, vad som oroar, och därefter ge konkreta lösningar. Om folk är rädda för att bli arbetslösa måste man ge dem svar på hur man ska se till att det inte händer, för i dagens Sverige är ju arbetslösheten ett mycket reellt problem.

      Jag säger absolut inte att jag ställer mig bakom SD:s politik men deras argument om att mångkultur och islam medför problem måste bemötas med ett erkännande av att de många olika kulturerna och religionerna i Sverige idag skapar situationer som man inte tidigare har stått inför och som inte är alldeles oproblematiska. Samtidigt ska man förstås göra väldigt klart att det är mycket farligt att dra alla invandrare eller alla muslimer över en och samma kam, att det rör sig om individer och strukturer och att det aldrig får bli ett ”vi” mot ett ”dom”. Det är en jättesvår balansgång, men den måste göras.

      Och är det något som vänstern borde lägga ner (och som Rothstein också påpekar) så är det konfrontationslystan. Alla politiker jobbar ju för vad de anser vara ett bättre Sverige. Det gäller att förklara varför ens egen modell och ens egen väg dit är den rätta, inte att förklara varför alla andras är fel.

 4. ”SD:s politik men deras argument om att mångkultur och islam medför problem måste bemötas med ett erkännande av att de många olika kulturerna och religionerna i Sverige idag skapar situationer som man inte tidigare har stått inför och som inte är alldeles oproblematiska.”

  Att just säga att 2 olika människor delar på samma kultur för att de är muslimer är att dela upp människans gemensamma kultur i ”mångkulturer” och sedan dra till sig ”vissa” människor i den ena gruppen medan andra får tillhöra den andra gruppen – Det är SD själva som tar upp dessa ord om ”mångkultur” och ”massinvandring” – för det behöver inte problemet existera för att de har hittat ord för och de ”skrämmer” upp folket att tro att så är fallet – men de har inte rätt i någon bemärkelse hur mycket det finns folk som säger : ”olika kulturerna och religionerna i Sverige idag skapar situationer”. Så har det varit all evighet och varför skulle det vara annorlunda idag. Det vore att ge terrorister rätt att få existera för de slåss också bara för ”sitt”.

  På 70-talet hette det ”en neger kommer snart vara vår statsminister och en turk kommer att stå för utrikespolitiken” – Detta var precis samma sak som de håller på med idag.

  För en annan så delas all kultur av alla människor och att dela upp det i ”mångkultur” är just bara att dela upp mänskligheten i grupper, där den ena gruppens ska anses vara bättre än den andras. Det är en nutida ”rasism” som frångått raser i ordets bemärkelse utan här försöker man se till att påverka människor till att tro att jag och muslimen är olika – men jag och SD-anhängaren ska hålla ihop annars är jag – ”den sverigefientliga”.

  För SD får jag inte ens bli muslim – för då är jag en ”svenskhatare”. De ser svensken som något biologiskt självklart och har ingen förståelse för att Sverige som land kämpat länge för att människor ska få ha religionsfrihet utan i generna ska det visst finnas något som jag inte ska få gå emot som ”svensk” – och det är endast SD som kan sätta vilka regler det ska bestå av.

  Det finns inget hot från muslimer. Det finns hot från terrorister och vissa av dem råkar vara muslimer men SD vill ha detta till samma sak. Detta är för mig att ”knulla ord” vilket har varit 2000-talets politiska inställning för att få med sig anhängare. Men något konkret blir det aldrig av det.

 5. Jag håller med dig i det du skriver (förutom att mångkultur skulle vara ett ord introducerat av SD). Blandning av kulturer är vad som driver vårt samhälle framåt och en del av utvecklingen. För 700 år sedan gällde det östgötar och västgötar, nu gäller det östländer och västländer. En del av idéerna är desamma men perspektiven större. Men hur ska man lösa de problem som kommer av olika värdering av saker som i Sverige är lagstadgat? Jag säger absolut inte att det skulle finnas ett automatiskt problem med att ta in invandrare (jag är en av dem som ser nationen som en fiktion) men hur ska man hjälpa dem som kommer hit av annat än fri vilja att anpassa sig? Inte avsäga sig sin egen härkomst, absolut inte, men följa de lagar och normer som finns.

  Jisses. Det låter helt som om jag är någon sorts invandrarfientlig populist. Det är verkligen inte meningen. Om jag försöker förklara det så här:

  Det finns invandrare (och detta är väldigt grovt generaliserat, jag vet) som bryter mot lagen. En del gör det för att de bär med sig trauman, hamnar utanför systemet eller helt enkelt inte ser någon annan utväg. Man kan motbevisa dem som säger att invandrare tenderar till att begå flest brott med ren statistik, men det betyder inte att man kan bortse från att invandrare begår brott och att de kan behöva andra åtgärder än den vanliga svenska småtjuven. Inom vänstern nu verkar det finnas ett allmänt motstånd mot att ens erkänna att invandrare kan begå brott, och Alliansen är egentligen inte mycket bättre.

  Och egentligen handlar det här alltså inte alls om huruvida invandrare kan begå brott eller inte, utan om att partier med en sund syn på människovärde (oavsett om det är från höger eller vänster) måste våga diskutera de saker som populistiska, främlingsfientliga partier har som paradfrågor så att alla de människor som i media och kanske i sin vardag ser dessa saker som problematiska kan få lite perspektiv och ett rimligt alternativ till extremism.

Vad tycker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s