Kulturkrockar · Nyhetsplock

På tal om sex å sånt

I gårdagens Hbl publicerades en text av journalisten Geo Stenius. Sin utomordentligt dåliga vana trogen har Hbl nu lyft in texten (som ännu igår förmiddag var fri) bakom betalmur, men här är ändå länken. Stenius text handlar om ”sex å sånt”. Det är ju ett kul ämne. Men särskilt kul är det inte att läsa Stenius text.

Han börjar med att meddela att han själv ”aldrig frekventerat (?) prostituerade” (exakt vad frågetecknet implicerar vet jag inte, kanske han är osäker på hur ofta han varit) för att han inte tycker att betalning ska vara en del av det sexuella spelet. Vidare menar han att ”jämställdhetsideologerna” förvisso arbetat med lika löner men att arbetet numer mest verkar gå ut på att ”komma tillrätta med” männens ”störande manlighet”. Därifrån går han vidare med att hävda att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är tydligast i sexualiteten, men också att männens sexualitet är något fult och kvinnornas något fint. Sedan serveras vad evolutionspsykologer brukar hänvisa till: att män i sin iver att fortplanta sig nöjer sig med att nuppa vad helst kommer i deras väg medan kvinnor är betydligt mer selektiva. Kopplingen till prostitutionen är som följer:

”Jag misstänker alltså att tanken att straffa män som besöker prostituerade bottnar i traditionella moraliska värderingar snarare än en önskan att minska prostitutionens negativa drag. Detta ligger dessutom i linje med den könsnivellering som jämställdhetsideologin nu förefaller sikta mot. Också kvinnor hamnar ju nuförtiden i kläm, vilket debatten om hemvårdsstödet visar.”

Vi börjar från slutet: i Finland vill man minska på hemvårdsstödet, vilket är det stöd en förälder får för att vara hemma med sitt barn i tre år. I praktiken är det nästan uteslutande kvinnor som utnyttjar hemvårdsstödet. Därför är det, i praktiken, också då kvinnorna som liksom skulle hamna i kläm. Stenius föreställer sig ”nämligen att många kvinnor känner ett biologiskt behov av att ta hand som sina barn när de är mycket små” men att jämställdhetsideologerna nu vill ”med ekonomiska medel tvinga män och kvinnor till att spela samma roller också i de fall där varken mannen eller kvinnan vill det”. Vi lämnar just den biten där, och konstaterar bara det lustiga i att en äldre herre talar om vad kvinnor känner biologiska behov av och ser det som en bättre grund för hur ekonomiska medel ska fördelas än exempelvis jämställdhet.

Vidare hävdar han att ”män och kvinnor vill vara tillsammans för att de är olika” och att ”[p]rostitution finns […] till därför att män inte hittar sitt biologiska liv på ett fullödigt sätt”. Därför bör människor i stället vara schyssta mot varandra snarare än att ”ge en känga åt männen och deras otrevliga drifter.”

Så. Andas. Lugnt och fint. Vi arbetar vidare i punktformat.

* Stenius envisas med att ställa biologi (alltså fakta) mot ideologi (som alltså inte är fakta) för att göra sin poäng. På så vis underbygger han sin egen åsikts legitimitet och presenterar den som logisk fakta snarare än den rena åsikt det faktiskt råkar vara. Billigt och fult.

* De ”fakta” han bygger sin argumentation kring är att män vill knulla runt och kvinnor vill vårda sina små barn och att det bara är så som män och kvinnor fungerar, vilket det alltså inte finns övertygande bevis för. Ett större geografiskt perspektiv, och/eller historiskt perspektiv skulle ge vid handen att sexualitet och barnavård kan arrangeras på en enorm mängd sätt och att de senaste 100 årens västerländska mönster på intet sätt respresenterar vad vi skulle vara biologiskt mest lämpade för.

* När han menar att den manliga sexualiteten är ful och den kvinnliga fin får jag krupp. Visst, jag förstår hur man kan göra den tolkningen nu när den manliga sexualiteten för första gången i den västerländska historien börjar omfattas av liknande restriktioner som den kvinnliga i samtiden. Men går vi tillbaka 100 år så existerade knappt kvinnlig sexualitet rent officiellt och går vi tillbaka ytterligare lite i tiden så ägde närmaste anhörig man kvinnans sexualitet för den var så stark att kvinnan själv inte kunde kontrollera den. Ett sexualbrott mot en kvinna var ett brott mot hennes make eller fader. Att kvinnor ens skulle kunna begå sexbrott är en nyhet, historiskt sett. Är det något som varit fult är så det kvinnlig sexualitet.

* Stenius misstanke att samhällets vilja att straffa män som besöker prostituerade skulle bottna i något slags traditionell moral är så världsfrånvänt att jag knappt tror att det är sant att han skrivit det. Vi lever i det första samhället som öppet straffar män som går till prostituerade. Det är inte traditionell moral, det är ett feministiskt drivet nytänkande där vad som tidigare kallades fallna kvinnor numer tillerkänns samma människovärde som andra. Där kvinnor som har sex inte ska straffas. För det kallas inte för världens äldsta yrke för intet. Prostitution har funnits i alla tider. Men de kvinnor som var prostituerade saknade värde som människor. De var en vara, och är det fortfarande i de flesta fall, och de lyxprostituerade som gör bra business eller de kvinnor som valt yrket av fri vilja är oerhört få till antalet. Hur kan man vara så blind att man anser att mäns rätt att följa biologiska drifter (som dessutom inte bevisats vara större än kvinnors dito) går bortom kvinnors rätt till ett värdigt liv?

* Detta konstanta framställande som mäns sexualitet som någonting som samhället ska byggas kring gör mig vansinnig, särskilt när man försöker framställa det som fakta att män vill ha en massa sex hela tiden och att alla andra bara har att rätta sig efter det. Våldtäktsfallet i Lund som ogiltigförklarades eftersom rätten inte tyckte att det gick att avgöra att mannen hade haft för uppsåt att våldta, och att kvinnans konstanta nejskrikande och bönfallande mycket väl kunde ha tolkats som del av akten hör samman med det här tänkandet; män behöver sex så mycket att de inte kan förväntas ta ansvar för sina egna handlingar eller kvinnans utsatthet. Om män nu vill ha så himla mycket sex hela tiden kan de väl ha det med varandra istället. Så gjorde de gamla supermanliga grekerna, så det vore en anrik lösning.

* Den andra sidan av ”män vill alltid ha sex”-myntet är förstås att alla män de facto inte alltid vill ha sex. Som Johanna Koljonens kampanj Prata om det med all önskvärd tydlighet visade finns det massor av män som upplever obehag i den där gråzonen mellan frivilligt och ofrivilligt sex, som kanske egentligen inte skulle vilja men som gör det ändå för att de tror att det förväntas av dem. Dessutom hjälper det knappast manliga våldtäktsoffer att få höra om den drivande manliga sexualiteten hela tiden.

* Manlig sexualitet är inte fulare än någon annan sorts sexualitet men prostitution handlar inte bara om manlig sexualitet utan om (framförallt) kvinnlig utsatthet. De kvinnor som har mycket sex, vare sig det är helt frivilligt eller inte, råkar fortfarande ut för slutshaming och för den kvinna som varit prostituerad eller som arbetat inom porrindustrin finns ofta inga vägar ut. Det är inte könsnivellering att försöka hjälpa dessa kvinnor (och dessutom rör det även barn av båda könen) utan ett upprättande av kvinnors människovärde oberoende av tidigare sexuella upplevelser. Det är inte känga åt mäns otrevliga drifter utan en uppmaning till alla att låta lagar stå över biologiska drifter. Det borde män också kunna klara.

*Slutligen om den ”störande manligheten.” Vi har ett samhälle som fortfarande är uppbyggt kring mannen som norm, vilket väl kanske inte är så konstigt om vi betänker vilka som suttit som beslutsfattare under de senaste typ 1000 åren. Det finns många drag av dagens manlighet som är mycket problematiska (och jo, det finns det med dagens kvinnlighet också) och som genom den manliga normen likväl tillåts vara standard. Att man måste ta plats på andras bekostnad (vilket ses som ett manligt drag) för att vara en god ledare istället för att vara bra på att lyssna in och kompromissa (vilket ses som ett kvinnligt drag) till exempel, trots att det senare lika gärna skulle kunna göra en riktigt bra ledare. Att vara krigisk, att inte ge vika, ståndaktighet, drivenhet och så vidare, är alla manliga drag som i dagens samhälle förvisso fortfarande premieras men som heller inte skapar något direkt trevligt samhällsklimat. Ja, och så finns det äldre herrar som skriver i stora välrenommerade dagstidningar om hur prostitution berättigas av att mäns biologiska drifter måste tillgodoses och som tror att de gör det med faktagrund. Det upplever åtminstone jag som en väldigt störande del av manligheten. För mig är det nämligen inte så stor skillnad på vad Stenius gör, och vad min lärare gjorde när killarna på mellanstadiet tafsade: en klapp på huvudet och en förklaring om att män är sådana. Det räcker inte.

18 kommentarer på “På tal om sex å sånt

 1. Och det här är orsaken till att jag älskar din blogg! Håller med varenda ord! Du är så otroligt bra på att formulera dig, för att inte tala om hur du levererar fakta på fakta på fakta. Härligt! Hoppas Stenius ställs till svars för den där klantiga, konstiga kolumnen. Jag fick en känsla av att han var berusad när han skrev den.

 2. Ja men nu önskar jag att du och Peppe också skrev svar på tal, för visst är det bra synd att tex denna text endast kan läsas här på din blogg. Det är inte många som kan formulera sej så här bra. Och det är vidrigt att Geo Stenius får vädra sitt strunt utan att nån kunnig skribent protesterar.

 3. Bra skrivet! Jag vet inte riktigt vad HBL är ute efter med publiceringen av de senaste insändarna och kolumnerna om jämställdhet. Tydligen vill de väcka nån typ av debatt, men varför är den så infernaliskt obildad? Har de gett jämställdhet som uppgift till sina kolumnister som sedan tänker till någon minut och publicerar första bästa goja som infinner sig i deras huvuden?

  1. Hanna:

   ” Jag vet inte riktigt vad HBL är ute efter med publiceringen av de senaste insändarna och kolumnerna om jämställdhet.”

   Jo, det är konstigt att de tror på demokrati och fri spridning av avvikande åsikter.

   PS. Och det är inte mannen som är norm utan manligheten som är norm, avgörande skillnad. Och när män är manligare än kvinnor, kommer män att premieras men det är viktigt att notera att det är MANLIGHET som premieras och inte MÄN. Kvinnor premierar också själv manliga män framom omanliga och likadant gör samhället överlag. Samhället och företag föredrar de manliga männen framom de mindre manliga kvinnorna.

   Och om könslighet är bara en social konstruktion är det bara för kvinnor att bli mera manligam mao. MAN UP.

   1. God poäng att det handlar om manlighet och inte män. Däremot är det inte bara för kvinnor att bli mer manliga eftersom normen för kvinnor är att de ska vara kvinnliga. Kvinnor som tar för sig ses ner på för sin aggresivitet medan män som tar för sig ses upp till för sin pondus, för att ta ett snabbt exempel.

    1. Ubereil:

     ”God poäng att det handlar om manlighet och inte män. Däremot är det inte bara för kvinnor att bli mer manliga eftersom normen för kvinnor är att de ska vara kvinnliga.”

     Tack för erkännandet, det är nog den första gången en feministisk lagd person anser att jag har en poäng!? Men normer upprätthålls av människor, inte av normer själva. Och jag tror att det är en myt och en fördom att manlighet inte tolereras hos kvinnor, åtminstone vid min arbetsplats föredrar vi manliga kvinnor.

   2. ”Jo, det är konstigt att de tror på demokrati och fri spridning av avvikande åsikter.”

    Generellt är medias uppgift i den offentliga debatten är inte att låta alla röster höras. Samhällelig diskussion handlar om fenomen som undersöks konstant, vi får tillgång till mer data om deras påverkan: klimatförändringen, prostitution, samkönade äktenskap, skattelättnader osv. Inlägg som fullständigt ignorerar eller ifrågasätter sådant som upprepade gånger verifierats hör inte hemma i seriösa medier. Eller borde vi fylla dagstidningarna med inlägg om att evolutionen inte stämmer, jorden är platt, Förintelsen är gravt överdriven? För att kunna utvecklas som kollektiv bör vi kunna ta in den kunskap som finns, och inte konstant ifrågasätta verifierade fakta (om vi inte har trovärdiga motbevis!) bara för att de inte passar in i den egna världsbilden.

  1. Här får du ett till argument (halvt på riktigt, halvt på skoj)

   (Och nu kommer jag låta som det där kända svaret på frågan – ”Är du emot barnarbete?” där någon svarade ”Ja, barn har ingen kvalitétskänsla” :))

   Jag bor i Berlin där prostitution är lagligt i vissa former. Jag bor vid Hackescher Markt, som ligger i direkt anslutning till Oranienburger Strasse, som är fin idylisk fest/restauranggata med lite typisk Berlinsk punkar/anarkiststämning. Problemet är att det kryllar av prostituerade där. Och orsaken till att det är ett problem är att de:
   1. Hoppar på en när man är på väg hem….
   2. …trots att jag går hand i hand med min flickvän…
   3. …och beter sig som en telefonförsäljare som vägrar fatta nej…
   4. …och börjar säga saker som man i praktiken hade kunnat sätta dit dem för sexuella trakasserier för.

   Och värst av allt är att de har minne fiskpinne. Så de gör det om och om igen, trots att jag som sagt går på den gatan rätt ofta.

   Ni som tycker att rumänska tiggare är ett problem, vänta till ni får prostituerade på era gator.

   Slut på överklassranten.

  2. Marielle:

   ”Jag lade ner sjukt många timmar på att sammanställa forskningen om prostitution, och kom fram till att det finns otroligt många argument till att det är en dålig idé.”

   Det är också en lönsam ide/verksamhet, vilket är huvudorsaken till varför kvinnor kommer alltid att utöva prostitution.

   1. Om du följer länken som Marielle postade, eller läser på om kvinnor som är prostituerade, så skulle du veta att det är ytterst få som skulle prostituera sig om de hade möjligheten att försörja sig själva på annat sätt. Prostitution är också betydligt mer utbrett bland fattiga och i länder där kvinnor inte får förvärvsarbeta hur som helst.

    1. Charlotte:

     ”Om du följer länken som Marielle postade, eller läser på om kvinnor som är prostituerade, så skulle du veta att det är ytterst få som skulle prostituera sig om de hade möjligheten att försörja sig själva på annat sätt.”

     Hur är det med Finländska prostituerade? Finska kvinnor kan försörja sig på andra sätt, inte en enda finsk kvinna som väljer att göra det måste göra det.

     Jag har varit med en prostituerad och hon försäkrade mig att hon gör det frivilligt och skulle ha andra alternativ, hon tyckte att det tom. var en aning jobbigt att alltid måsta förklara detta. Det står tom ofta i annonsen att man gör det frivilligt och att man inte är ett offer för koppleri eller människohandel.

     Men det beror också på hur snävt man defienierar prostitutionaliteten. Jag menar prostitution i en bred bemärkelse där prostitutionaliteten är en aspekt av vår könslighet/könsrelationer. Kvinnan har utseendet och mannen pengarna, vad handlar detta om om inte om prostitution?

     Enligt Roy Baumeister ”förtrycker” kvinnor sin egen sexualitet för att ha bättre förhandlingsvillkor när de bildar relationer och söker partner. Baumeister:

     ”Four theories about cultural suppression of female sexuality are evaluated. Data are reviewed on cross-cultural differences in power and sex ratios, reactions to the sexual revolution, direct restraining influences on adolescent and adult female sexuality, double standard patterns of sexual morality, female genital surgery, legal and religious restrictions on sex, prostitution and pornography, and sexual deception. The view that men suppress female sexuality received hardly any support and is flatly contradicted by some findings. Instead, the evidence favors the view that women have worked to stifle each other’s sexuality because sex is a limited resource that women use to negotiate with men, and scarcity gives women an advantage.[…]So- cial exchange theory offers a good reason for women to suppress female sexuality, because restricting the supply of sex will raise the price (in terms of commitment, attention, and other resources) that women can get for their sexual favors. In our view, the evidence we have pre- sented provides fairly good and consistent sup- port for the view that women are indeed the main proximal influences that restrain female sexuality.”

     Vad Baumeister, åtminstone här missar, är att kvinnor inte förtrycker bara andra kvinnors sexualitet utan sin egen också, för att göra det till något att köpslå med. Men han missar också den mest väsentliga aspekten vilken är att ”förhandlingarna” mellan män och kvinnor blir till just förhandlingar (till graden av en artskillnad och inte en gradskillnad) pga. att kvinnor gör sin sexualitet till något att köpslå med. Detta handlar så klart om prostitutionalitet och som Baumeisters undersökning visar är kvinnor inte tvungana att göra det.

     Som jag skrev en gång tidigare: Kvinnor kan inte få den rika snubben om de knullar med den fattiga men potenta snubben.

 4. Så fantastiskt bra formulerat! Känner att jag måste börja läsa den här bloggen.
  En annan sak jag känner är stor frustration och kampvilja efter de senaste veckornas diskussion om vad som kan klassas som våldtäkt (tydligen väldigt lite) och varför det ska vara fortsatt lagligt att köpa sig rätt att använda en annan människas kropp. Jag skulle helt utan ironi ha behov av att förbättra världen och grubblar över vad jag – vad vi kan göra. Någon som har konstruktiva idéer?

  1. Jag började med att adoptera en hemlös kattunge. Det är en bra start.

   Sedan tycker jag inte att man ska skygga för att ta samtal även med personer som till en början verkar komma från en annan planet. Inte för att läxa upp, utan för att berika varandras tankesätt.

Vad tycker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s