Historikerns historier · Nyhetsplock

Att misstolka en genusvetare

Pelle Billing skriver idag på sin blogg om en genusvetare som uttalar sig sexistiskt på radio. Radiointervjun med genusvetare och historiker Marie Eriksson baserar sig på nyheten om ett danskt hotell som infört en våning endast för kvinnor. Billing menar att Eriksson endast tar upp tre delar till analys, nämligen mäns våld mot kvinnor (som i Billings tolkning sägs vara så påtagligt att en egen våning för kvinnor är nödvändig), att hotell är ”manligt kodade domäner” och att det ”nya kvinnorummet ‘skapar kvinnlighet’ med många speglar och dylikt”. På vilket sätt detta ska vara sexistiskt förstår jag inte alls. Faktum är att jag tycker att det är en mycket bra intervju där Marie Eriksson lyfter fram verkligt viktiga aspekter av att göra särskilda utrymmen för kvinnor.

Marie Eriksson talar nämligen om hur vi i dagens mycket jämställda Sverige och Danmark ser en uppgång i särskiljande av könen och menar att en hotellvåning enbart för kvinnor är en del av den processen. Observera att hon inte säger att det är bra eller dåligt, eller beskyller någon för det, utan hela tiden håller en väldigt vetenskaplig ton. Eriksson talar också om att rum inredda för kvinnor med extra stora speglar så kvinnorna kan spegla både fram och bak skapar kvinnlighet som något separerat från manlighet och förstärker könsnormer.

Det är inte Eriksson själv som framhåller att mäns våld mot kvinnor skulle ha någon betydelse för en kvinnovåning. Intervjuaren frågar henne om hon kan se något positivt med våningen varpå hon påpekar (eftersom hon själv forskat på mäns våld mot kvinnor i nära relationer) att hon möjligen kunde se att det bland vissa kvinnor skulle finnas ett behov ”i framtiden kanske, i det värsta scenariot”. Betydligt intressantare än hennes kommentar angående det värsta scenariot är analysen kring problematiken med att utmåla den nya kvinnovåningen som säker eftersom den har extra skyddsanordningar och att våningen på hotellets hemsida (enligt Eriksson) kontrasteras mot hemmets trygghet som om kvinnor som inte stannar inom hemmets väggar skulle behöva extra skydd. Det är alltså inte Eriksson som säger att en liknande våning är bra för att kvinnor är offer. Hon påpekar bara att det är den bilden man får av att en särskild kvinnovåning behöver förses med säkerhetskedjor och larmsystem. Dessutom påpekar hon det uppenbara i att det mesta våldet mot kvinnor inte sker i offentligheten utan i hemmet, trots att offentligheten både historiskt och i dagens samhälle ofta utpekas som ett hot mot kvinnors säkerhet.

Billing beklagar sig över att Eriksson inte i större grad diskuterar det problematiska i att män utestängs, vilket förstås hade varit intressant att höra mer om. Men förutom det uppenbara i att intervjun bara är 6.26 lång och tiden således synnerligen begränsad är det synd att Billing väljer att tolka allt det smarta Eriksson säger – och som är problematiskt för både män och kvinnor – som sexistiskt. Hon tangerar att män utestängs men vill inte uttala sig om utsträckningen utan att att ha sett alla hotellets utrymmen, något jag tycker endast höjer trovärdigheten i hennes analys. I likhet med de flesta andra håller hon sedan med om att det strikt talat är en orättvisa att särskilja könen på det viset, men viktigare i hennes resonemang är att även om man tror att man gör något bra för kvinnor, något som kvinnor vill ha, är det snarare kontraproduktivt för jämställdheten att skapa nya könskodade utrymmen. För problemet med kvinnovåningen, som jag ser det, är att man återigen låter påskina att kvinnor inte kan göra samma saker som män utan behöver förmildrande omständigheter. Och det gör mig faktiskt i ärlighetens namn riktigt, riktigt lack.

25 kommentarer på “Att misstolka en genusvetare

  1. Det får väl stå för dig om du tycker att det är en bra idé.

   Men grejen är att hade man haft en duktig akademiker att analysera konceptet med en sådan våning hade säkert inte fokus legat på att svarta utestängdes utan problemet med att vita gjordes till en grupp i behov av och med rätt till specialarrangemang. Precis samma ingång till dilemmat har Marie Eriksson i sin drygt 6 minuter långa analys.

   Och igen alltså: INGENSTANS säger hon att en sådan våning är att föredra.

   1. Beträffande svarta från mitt senaste inlägg

    ”Man måste ställa sig frågan. Om Rosa Parks hetat Ronald Parks, hade historien gått likadant eller var det kanske pga att Rosa Parks var en kvinna som hon inte blev avslängd från bussen trots att hon satt på förbjuden plats?”

 1. ”Marie Eriksson talar nämligen om hur vi i dagens mycket jämställda Sverige och Danmark ser en uppgång i särskiljande av könen och menar att en hotellvåning enbart för kvinnor är en del av den processen.”

  ”Observera att hon inte säger att det är bra eller dåligt, eller beskyller någon för det, utan hela tiden håller en väldigt vetenskaplig ton”

  Hade din analys varit lika förlåtande om det hade varit en herrklubb som ville etablera en våning för enbart män? Skulle inte tro det! Då hade det blivit ett j*vla liv om ”patriarkatet” och ”kvinnodiskriminering” från feministiskt håll!

  För att inte tala om ifall det istället handlat om ett Sverigedemokratiskt förslag om en ”whites only” våning hade det blivit ett ramaskri som skulle höras över hela världen!

  Då hade det definitivt inte ens varit tillåtet med en ”vetenskaplig ton”, utan det hade varit en odiskutabel självklarhet att dylika påfund är ytterst oetiska!

  Nu är det ju ”bara män” som utestängs, då behöver man ju inte längre ta avstånd från apartheid-behandlingen de utsätts för, utan kan nu analysera det ”vetenskapligt” istället……

  Vilket visar ganska tydligt hur det igentligen ligger till med feminismens syn på ”jämställdhet”….

  1. ”Hade din analys varit lika förlåtande om det hade varit en herrklubb som ville etablera en våning för enbart män? Skulle inte tro det! Då hade det blivit ett j*vla liv om ”patriarkatet” och ”kvinnodiskriminering” från feministiskt håll!”

   Lägg ner. Vet du inte hur många klubbar och sällskap som inte tillåter kvinnor? Frimurarna är kanske de mest kända. Men även Sällskapet i Stockholm om jag inte minns alldeles fel. Utomlands finns också.en hel del, exempelvis det ganska berömda Whites. Dessutom finns det en drös golfklubbar som bara är för män. Det är inte poängen. Poängen är att det ur jämställdhetssynvinkel inte är en särskilt lyckad idé att skapa fler segregerade platser.

   Du som brukar vara resonabel har alldeles fått spel kring det här. Vad är du egentligen arg för? Att Marie Eriksson inte tydligare sa att hon var emot segregering? För hon säger att hon tycker att liknande våningar är fel och hon ifrågasätter den bas på vilken undersökningen som påvisade behovet av våningen vilar. Men man måste minnas att hon inte blev intervjuade för att föra fram sina egna åsikter. Hon skulle inte säga vad som är rätt eller fel utan lyfta fram olika aspekter av en kvinnovåning, och det är precis vad hon gör. Så vad är problemet?

   1. Charlotte:

    ”Lägg ner. Vet du inte hur många klubbar och sällskap som inte tillåter kvinnor?”

    Du missar helt poängen: Hur många akademiker finns det som är positiva eller neutrala till klubbar som inte tillåter kvinnor?

    Har du läst Prof. Maud Eduards bok på ämnet? Hon förkastar mäns rätt att existera utan kvinnor i närheten men precis som Eriksson ändrar hon sig helt om man pratar om mansfria utrymmen.

    Det är ju inte vetenskap – det är politisk aktivism där man bryter mot reglerna så snart det är rätt grupp som berörs.

    1. Jag skulle säga att det finns en hel massa akademiker som är positiva eller neutrala till klubbar som inte tillåter kvinnor. Faktum är att jag känner flera stycken som är med i sådana klubbar. Eriksson har ju inte alls ändrat sig. Har du ens lyssnat på intervjun?

 2. Jag flyttar till Köpenhamn snart för att plugga ett år. Jag börjar bli lite orolig för hela det här könssegregerande normförstärkandet som pågår i Danmark. :/

 3. Charlotte:

  ”Marie Eriksson talar nämligen om hur vi i dagens mycket jämställda Sverige och Danmark ser en uppgång i särskiljande av könen och menar att en hotellvåning enbart för kvinnor är en del av den processen.”

  Det där är felaktigt. För det första är ”samhällesssentialism” en ansvarslös småbarnsreligion. I grundböcker om samhällsvetenskapens förutsättningar (Gilje & Grimen) konstateras att akademiker har ansvar för utvecklingen.

  ”Observera att hon inte säger att det är bra eller dåligt”

  Dvs hon säger ”låt samhället ha sin gång” Men själv är hon akademiker inom humaniora/samhällsvetenskap och påverkar just den gång samhället har. Och i grunden har samhället ingen självständig gång som hon kan skylla på.

  För det andra – även om vi går mot frivillig särskiljning av könen är detta på intet sätt ett argument för påtvingad särskiljning av könen. Det är som att förespråka muslimförbud för att det finns en process där muslimer bor med muslimer.

  Hennes kommentar bevisar att man kan säga saker om män som skulle leda till att hon blev av med jobbet på en gång om hon sade dem om muslimer eller homosexuella. David Benatars nya bok borde vara obligatorisk för genusvetare.

  1. ”Det där är felaktigt. För det första är ”samhällesssentialism” en ansvarslös småbarnsreligion. I grundböcker om samhällsvetenskapens förutsättningar (Gilje & Grimen) konstateras att akademiker har ansvar för utvecklingen.”

   Nej, det är inte felaktigt. Det är precis vad hon säger. Visst har akademiker ansvar för utvecklingen av samhället (liksom alla andra aktörer), men på intet sätt är Marie Eriksson att skuldbelägga för en kvinnovåning på ett privatägt hotell i Danmark.

   ”Dvs hon säger ”låt samhället ha sin gång”.”

   Du hittar ju fel hela tiden. Vad skulle hon ha sagt för att du skulle bli nöjd? Vad hade enligt dig varit en acceptabel kommentar från henne?

   ”För det andra – även om vi går mot frivillig särskiljning av könen är detta på intet sätt ett argument för påtvingad särskiljning av könen.”

   Det där med hotellvåning endast för kvinnor är ju på intet sätt påtvingad särskiljning. Den som inte vill vara med behöver ju inte åka dit.

   ”Hennes kommentar bevisar att man kan säga saker om män som skulle leda till att hon blev av med jobbet på en gång om hon sade dem om muslimer eller homosexuella.”

   Citera den kommentaren för jag förstår verkligen inte alls vad du menar.

 4. Charlotte:

  ”Nej, det är inte felaktigt. Det är precis vad hon säger. Visst har akademiker ansvar för utvecklingen av samhället (liksom alla andra aktörer), men på intet sätt är Marie Eriksson att skuldbelägga för en kvinnovåning på ett privatägt hotell i Danmark.”

  Om hon uttalar sig som genusvetare är hon givetvis att skuldbelägga. Marie Eriksson har lika mycket skuld över att sådant händer som alla andra personer i relevanta myndigheter/akademi/media som tydligt visar att de anser det är helt ok.

  Om hon säger det är ok och folk lyssnar på henne så blir det ok. Om tillräckligt många gör det blir det ok och hon är en av de som bestämde det skulle vara ok.

  ”Du hittar ju fel hela tiden. Vad skulle hon ha sagt för att du skulle bli nöjd?”

  Pelle Billing säger Marie Eriksson är sexistisk för hon särbehandlar kön. Hade en man sagt att naturligtvis behöver manliga styrelsemedlemmar slippa kvinnor tror du verkligen Marie Eriksson sagt ”Jovisst, och kvinnor behöver egna våningar på hotell”?

  ”Vad hade enligt dig varit en acceptabel kommentar från henne?”

  Det skall jag gärna berätta: Vad hon skulle sagt är antingen att det var förkastligt med hotell där kvinnor eller män är förbjudna eller att det var ok med hotell där kvinnor eller män var förbjudna.

  ”Det där med hotellvåning endast för kvinnor är ju på intet sätt påtvingad särskiljning. Den som inte vill vara med behöver ju inte åka dit.”

  Svarta som under segregationens dagar ville vara på bussen behövde inte sitta längst fram heller men som Rosa Parks så väl förstod handlade det om betydligt allvarligare saker än bara en bussplats.

  ”Citera den kommentaren för jag förstår verkligen inte alls vad du menar.”

  Jag menar att om en affärsidkare vill ha en våning fri från muslimer så skulle Marie Eriksson ge ett väldigt annorlunda svar.

  1. ”Om hon uttalar sig som genusvetare är hon givetvis att skuldbelägga. Marie Eriksson har lika mycket skuld över att sådant händer som alla andra personer i relevanta myndigheter/akademi/media som tydligt visar att de anser det är helt ok.”

   Skuldbelägga för vad? Hon har ju för i hela friden inte sagt att hon tycker att det SKA finnas en våning för kvinnor!

   ”Det skall jag gärna berätta: Vad hon skulle sagt är antingen att det var förkastligt med hotell där kvinnor eller män är förbjudna eller att det var ok med hotell där kvinnor eller män var förbjudna.”

   Men hon var inte där för att säga vad som är rätt eller fel. Hon var där som akademiker för att ge en analys. Vilket ju också är precis vad hon gjorde.

   ”Jag menar att om en affärsidkare vill ha en våning fri från muslimer så skulle Marie Eriksson ge ett väldigt annorlunda svar.”

   Ge ett citat. Ett ynka citat som visar att Marie Eriksson har en förkastlig manssyn.

  2. Jag förstår att du blir upprörd. Själv tycker jag att det är en obota korkad idé med segregeringen. Men det känns lite som om poängen missas. Det Charlotte i sin blog försvarar är ju att genusvetenskap är just en vetenskap. Hon lyfter därför fram en forskare som ombeds att kommentera en samhällsprocess vetenskapligt och dessutom lyckas med det. Nu råkar jag vara aktiv inom medicin och inte i humaniora men från den medicinska forskningens synvinkel så FÅR man inte ta ställning huruvida man gillar den observerade processen eller inte (processen i detta fall skulle alltså vara öpnandet av kvinnovåning). Det handlar om att presentera olika sätt att tolka/förklara det man ser (minskad risk för djup ventrombos vid administration av anticoagulantia t ex).

   ”Det skall jag gärna berätta: Vad hon skulle sagt är antingen att det var förkastligt med hotell där kvinnor eller män är förbjudna eller att det var ok med hotell där kvinnor eller män var förbjudna.”

   På ditt uttalande låter det som att du är upprörd över att en person som tillhör en vetenskap som du inte erkänner som vetenskap uttalar sig vetenskapligt. (okej det där lät lite konstigt men jag hoppas att du förstår vad jag menar). Din önskan verkar alltså vara att hon ska vara ovetenskaplig.

   ”Om hon uttalar sig som genusvetare är hon givetvis att skuldbelägga. Marie Eriksson har lika mycket skuld över att sådant händer som alla andra personer i relevanta myndigheter/akademi/media som tydligt visar att de anser det är helt ok.”
   Fast eftersom hon inte har yttrat sig om att det är ok så kan du ju inte lägga ord i hennes mun och säga att hon ”tydligt visar att det är helt ok”. Tvärtom så har hon ju faktiskt påpekat att hon anser det tillhöra ”värsta scenariot” -ingen klart sågning, faktiskt, men inom ramen för hennes uppgift (att göra en vetenskaplig tolkning) så är det nog det grövsta hon skulle kunna säga utan att göra övertramp.

   ”Dvs hon säger ”låt samhället ha sin gång” Men själv är hon akademiker inom humaniora/samhällsvetenskap och påverkar just den gång samhället har. Och i grunden har samhället ingen självständig gång som hon kan skylla på.”
   Nu är det ju återigen du som lägger ord i henne mun. Hon sa inte ”låt samhället ha sin gång”, och hade hon sagt det så är det ju inte samma som ”självständig gång” som du sedan säger att hon skyller på.
   Jag säger inte att du inte har rätt att blir upprörd över att det byggts en kvinnovåning. Bli arg. Protestera. Gör din röst hörd. Men snälla beskyll inte Charlotte och lägg inte skulden på Marie Eriksson. Och sluta dra ogrundade slutsatser om vad folk troligtvis tänker eller hur det kanske skulle agera eller nog egentligen tycker och skulle ha sagt i andra situationer.

 5. Kvinnovåningar på hotell, mansfria avdelningar på gymmet, kvinnotider på badhuset, osv. Så typiskt feminister. Den nya tidens apartheid.

  1. Herrklubbar, hemliga sällskap förbjudna för kvinnor, golfklubbar dit kvinnor inte har tillträde, loger för män. Jadu. Di däringa feministerna är visst alltid skyldiga.

  2. Så det finns orättvisor mot män. Det gör det mot kvinnor också. Det är fel. Hur är det feministernas fel? Hur är det apartheid? Mot vem isåfall? Förfördelar det kvinnor eller män? För så som jag ser det så är det segregerat åt alla håll och tillsammans sitter vi i skiten. Tillsammans borde vi kämpa för samma mål istället för att bråka om huruvida män ska få amma och kvinnor ska få stå upp och kissa. Vi vill alla ha ämställdhet, och den stora massan feminister tror jag, personligen är just för jämställdhet och inte några förfördelningar mot endera könet. De kanske inte är de feministerna som låter mest men de är flest. (notera att det rimmar! Har också råkat felstava jämställdhet två gånger, men stavningskontrollen räddade mig, 😉 )

   1. Scratch that… Stavningskontrollen räddade mig två gånger, jag stavade fel tre gånger 😉

 6. ……som sagt…… *suck*
  Där kom det, precis vad jag ville belysa tidigare; enligt feminister är det är alltså helt ok för feminister att kritisera de manliga företeelserna, men inte ok för män att kritisera de kvinnliga företeelserna, räcker med att titta på ovanstående kommentarer för att inse……
  Feminism är allt annat än jämställdhet…….

 7. Förresten, varför tror du jag är arg?
  Och vad skulle det i så fall spela för roll?
  ”Lägg ner.” ?? Seriös debatt hörrö…
  Jag är för övrigt inte det minsta arg, jag bara konstaterar att debattklimatet är otroligt mycket annorlunda om man pratar om muslimer, judar, kvinnor, och färgade, än om man pratar om män……
  Herrklubbar kritiseras för att de existerar, samtidigt som kvinnoklubbar uppmuntras……
  Lika behandling? Jämställt?
  Kvinnor får ha så många kvinnoklubbar och tjejkvällar de vill, men kom då inte och gnäll om att männen har det…..

  1. Men snälla du. Hittills har jag inte hört NÅGON säga att de uppmuntrar kvinnovåningen (utom hotelldirektören då). Inte jag, inte Marie Eriksson. INGEN.

 8. Vad Anders Senior inte verkar inse att det ÄR en viss skillnad på vilken grupp man rackar ner på. Minoriteter och svagare parter har större rätt till skydd än den starkare parten. I vårt mansdominerade samhälle kan det finnas orsak ge särskilda fördelar för förfördelade grupper. Att den fria marknaden på senaste tiden har börjat skapa områden män inte släpps till har plötsligt gjort segregering till ett problem. Hotellägare kan se en nisch i att förse kvinnor som upplever sig hotade i hotellkorridorer med en våning bara för dem. Gymägare kan tycka att kvinnor kanske uppskattar att få stretcha utan att känna sig påstirrade. När könen behandlas lika är det lika förkastligt oberoende av vilket som förfördelas.

  1. Du säger lite det jag också tänker. Det är väl klart att man ska undvika att uttala sig negativt som stora grupper i största allmänhet, men är det en starkare part så finns det väl ett annat… svängrum liksom.

Vad tycker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s