Historikerns historier

Bloggen tar det där med att lyssna på läsarna till en helt ny nivå

Jag är på seminarium och lyssnar på en av bloggens många fantastiska läsare berätta om sin forskning om sambanden mellan konstruktionen av manligheten och välfärdsstaten. Om hur kön diskuterades i den framväxande välfärdsstaten, om hur männen var den implicita normen men också hur män och manlighet var explicita måttstockar. När välfärdsstaten växte fram diskuterades nämligen faktorerna utifrån män (industrialisering, förvärvsarbetande, alkohol…). De nordiska välfärdsstaterna var förvisso kvinnovänliga, men utgick likväl från mannen som norm. Ett jämförande exempel, som jag tänker mig, skulle kanske kunna vara dagens finländska debatt om barndagvården. Barndagvården är en oerhört viktig välfärdsfråga, eftersom förvärvsarbete hör ihop med välfärd, men i Finland så är det en fråga om hur man ska få kvinnor i arbete. Männen förväntas redan vara där.

Ett annat exempel, som tas upp i skrivande stund, var berättelserna om de fattiga hårt arbetande torparsönerna som genom sin flit arbetade sig uppåt. Det är ett exempel på ”the self made man” – idealet att en hårt arbetande man ska få vara (och kan vara) sin egen lyckas smed.

3 kommentarer på “Bloggen tar det där med att lyssna på läsarna till en helt ny nivå

  1. Utan att på något sätt ifrågasätta det du skriver i ditt inlägg vill jag ändå påpeka att om man tittar på välfärdsstatens utveckling så blir det väldigt snävt om man ser det bara ur ett manligt perspektiv. Från 1800-talets andra hälft och framförallt från 1900-talets början skedde förändringar i rask takt som i grunden underlättat för män OCH kvinnor i vardagsbestyren. Den tekniska utvecklingen drev på betydligt mer än någon kamp av feminister även om man inte helt bör bortse från denna. Min poäng är att utvecklingen på intet sätt drevs fram enbart på männens villkor. Att skälet till utvecklingen kanske inte var att skapa valfrihet i första hand utan som du skriver, att få ut kvinnor i arbetslivet kan man nog förstå eftersom detta blev nödvändigt av både familjeekonomiska som nationalekonomiska skäl. Läs min artikel: http://snurrigtdotcom.wordpress.com/2013/02/01/150-ar-av-teknisk-utveckling-tack-for-den/

    1. Du har helt rätt i att socialpolitiken som den formades i Norden ofta arbetade för kvinnors intressen samt skapade underlag för kvinnors arbete och för jämställdhet. Inom välfärdsforkningen har man lyft fram att de nordiska länderna i mycket högre grad än många andra länder införde en välfärdsmodell som tog i beaktande kvinnors situation och socialpolitiken arbetade ofta för att överbrygga klyftorna mellan könen genom exempelvis barnbidrag, dagvård och generösa föräldraförsäkringar. Socialpolitiken var dock ett brett fält och välfärdsstaten en stor konstruktion och alla delar av dessa beaktade inte kvinnors intressen. Den socialpolitiska forskning som bedrevs i Finland under stora delar av 1900-talet uppmärksammade sällan kvinnors situation och studerade ofta endast den manliga delen av befolkningen. I forskningen skapades en bild av den ideala medborgaren som var man, i arbetsför ålder, icke-handikappad, yrkeskunnig, fackligt organiserad, social mobilt och nykter.

  2. Jag tar ditt svar som intressant information och tar tacksamt emot kunskapen. Själv har jag genomlevt ett liv som har gett mig erfarenheter som stämmer med vad du anför. Min huvudsakliga spaning går emellertid ut på att det var den tekniska utvecklingen som påbörjade och gjorde det vi då kallade för emancipationen möjlig. Med elektrifieringen, dammsugaren, kylskåpet, tvättmaskinen med mera gjorde hemarbetet, kvinnogörat, tidsmässigt mycket enklare. Senare den möjlighet till graviditetskontroll som p-pillret gav kvinnorna tillsammans med, i Sverige, särbeskattning och barnomsorg har haft en mycket stor del av den utveckling som vi ser som basen för fortsatt jämställdhetssträvan.
    Det är för mig därmed svårt att hålla med om att det steg mot jämställdhet som vi tagit enbart har den feministiska kampen, mot ett motsträvigt patriarkat, att tacka. Strävan att förbättra för sig själv och andra har gett politiker den ekonomiska grund som krävs för reformer, inte tvärtom,

Vad tycker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s