Vardagslivet

Parkering och bekvämlighet

Jag älskar takdropp. Dripp, dripp, bort med snön.

Han som istället för att utnyttja parkeringsplatsen i all bekvämlighet hade parkerat bilen på gåvägen rakt utanför dörren den där dagen när snön liksom dripp, drippade från taken några rejäla kubikmeter i sekunden delar förmodligen inte mina ömma känslor.